Avgränsning / Avskärmning

 

kLASSISK AVGRÄNSNING
pLATS GJUTES   BULTAS I MARK
PREFAB BETONGFUNDAMENT