Dagvattenbädds system

Regnbäddar / Växtbäddar / Vattenmagasin
REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "RAK"
Djup:300mm, 
MåtT 2700x1400mm

REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "RAK"
Djup:300mm, 
Mått 4000x1400mm

CORNISH KA
REGNBÄDD - FLEXIBEL
kundanpassning
PREFAB FUNDAMENT "RAK"
Djup 300mm, 
Mått MODUL SYSTEM

REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND"
Djup:600mm,
MåtT 2700x1400mm


REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND"
Djup:600mm, 
Mått 4000x1400mm


REGNBÄDD - FLEXIBEL
kundanpassning
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND"
Djup 600mm, 
Mått MODUL SYSTEM


REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND"
Djup 900mm, 
Mått 2700x1400mm


REGNBÄDD - KOMPLETT SYSTEM
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND"
Djup 900mm, 
MåtT 4000x1400mm


REGNBÄDD - FLEXIBEL
Kundanpassning
PREFAB FUNDAMENT "HAJTAND
Djup 900mm, 
Mått MODUL SYSTEM