Malus landskaps- och markutrustningar AB

KVALITETSPOLICY

  • Rätt kvalité föreligger när våra kunder utifrån sina förväntningar ser oss som Sin långsiktigt bästa samarbetspartner inom vårt affärsområde.
  • Vår produktionsförsäljning ska ha sin utgångspunkt i ett långsiktigt kundbehov med God anpassningsförmåga till kundens över tiden skiftande behov och önskemål.
  • Våra högkvalitativa produkter ska förmedla en fräsch känsla av innovativ form och funktion i Kombination med anpassning för en mängd olika ändamål, exempelvis anpassning för Funktionshindrade i det offentliga rummet.
  • Vi ska se våra leverantörer av produkter och tjänster i konkurrensutsatta affärsrelationer Som långsiktiga samarbetspartners vilka stödjer oss i att nå våra kvalitets- och affärsmål.

En särskild miljöpolicy med tillhörande riktlinjer finns formulerad.

Kvalitetspolicyn beskriver hur Malus särkerställer att produkter motsvarar kundens förväntningar Och att Malus därmed har lyckats definiera vad som är rätt kvalitetsnivå.

Kvalitetssystemet baserar sig på att underleverantörers kvalitetsplaner har rätt omfattning och målsättning. Malus säkerställer god kvalité genom att våra leverantörer får ta del av våra specificerade kvalitetskrav genom skriftliga dokument. I våra krav på leverantörers kvalitetsarbete ingår även att våra leverantörer i sin tur ska ställa motsvarade krav på sina underleverantörer. Leverantörer ska till MaluS kunna uppvisa att de utför egna kvalitetskontroller.

Egenkontroll utförs alltid av Malus, 2 personer, på samtliga producerade varor samt utförs ytterligare en kontroll med hjälp av checklista före utleverans till kund. Efter kontroll med komplett godkänd checklista signeras slutligen de dokument som medföljer leveransen samt slutrapporteras och inlämnas slutdokument till vår kvalitetsansvarige för arkivering. 
Detta säkerställer ett systematiskt arbetssätt.

Genom processarbete och samverkan av erfarenhet och samlad kompetens hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och ägare är det möjligt att analysera och ständigt förbättra arbetssätt och organisation.

Ytterst ansvarig för vår kvalitets policy är företagets styrelse.