Referenser

Malus har genom åren samlat på sig stor erfarenhet vad gäller de behov som finns för det offentliga rummet, i och med de många samarbeten vi haft med olika aktörer på marknaden.
Vi har även deltagit i ett flertal projekt. Nedan redovisas ett urval av våra kunder
MARIATORGET
BAMSES VÄRLD 
SUSEBOPARKEN
PRODUKTIONS REFERENSER 
SVEALAND
GÖTALAND
NORRLAND
SPECIALPROJEKT
BOSTADSGÅRD
GATA / PARK
ÄLDREBOENDE
SKOLA / FÖRSKOLA