Tillgänglighetsanpassning

Människor med funktionshinder ska ha tillgång till den offentliga miljön på samma villkor som alla andra. Allt i vårt samhälle är inte tillgängligt för denna grupp.

Vi på Malus förstod i ett tidigt skede att det var brist på bland annat tillgänglighetsanpassade möbler, därför bestämde vi oss att bli ett föredöme för andra genom att bedriva en verksamhet som bidrar till ett mer inkluderande samhälle för alla.

I ett samarbete med Stockholms Stad fick vi chansen att ta del av de önskemål som fanns för den offentliga miljön. De riktlinjer som togs fram har sedan kunnat användas för att tillgodose de behov som finns.
Malus har jobbat med bland annat färg och design för att göra möblerna mer tillgänglighetsanpassade.

Parkmöbler 
 • Avstånd mellan bord och soffa/fåtölj utan armstöd - Rekommendation är ett mellanrum på 80 - 150 mm
 • Avstånd mellan bord och soffa/fåtölj med armstöd - Rekommendation är ett mellanrum på 120 - 150 mm
 • Avstånd mellan bord och bänk utan armstöd  - Rekommendation är ett mellanrum på 150 mm
 • Sits höjd för barn - Rekommendation är 350 mm
 • Sits höjd för vuxna - Rekommendation är 450 - 500 mm
 • Höjd på armstöd - Rekommendation är 700 mm
 • Avståndet mellan sitsen och armstödens överkant - Rekommendation är minst 200 mm
 • Tillgänglighetsanpassad soffa/fåtölj ska ha relativt rakt ryggstöd och plan sits yta
 • Tillgänglighetsanpassad soffa/fåtölj bör ha armstöd på ena sidan alt. båda sidor
 • Tillgänglighetsanpassad soffa/fåtölj - Rekommendation är att ha handledare av trä monterad ovanpå stålarmstödet
 • Tillgänglighetsanpassad soffa/fåtölj ska vara lika långa som sitsens djup eller ha framskjutande armstöd framför sitsens kant
 • Tillgänglighetsanpassat bord för rullstol ska ha fritt under bordsskiva - Rekommendation är 600 mm
 • Tillgänglighetsanpassat avstånd mellan bord och soffa/fåtölj utan armstöd - Rekommendation är ett mellanrum på 80 - 150 mm
 • Tillgänglighetsanpassat avstånd mellan bord och soffa/fåtölj med armstöd - Rekommendation är ett mellanrum på 150 - 200 mm
 • Möbler skall om möjligt kontrastera i färg mot omgivningen
 • Placera möbeln så kontrasten blir ljus - mörk för att uppmärksamma för synsvaga
 • Använd samma färg på möblerna längs ett stråk eller inom ett område
 • Möbler skall utplaceras konsekvent
 • Placera gärna möbeln i lä och där låga ljudnivåer råder
 • Placera gärna sits möbler tillräckligt nära varandra så man kan föra samtal
 • Placera gärna möbeln där det är sol när det är svart ute men skugga när solen är stark
 • Se till att det finns plats ( ca 1000 mm ) för rullstol eller barnvagn invid soffa/bänk
Trafikpollare
 • Utplaceras med ett c/c-avstånd av minst en meter
Skräpkorgar
 • Placera skräpkorgar konsekvent i stadsmiljön
 • Placera gärna i anslutning till soffa, busshållplats eller övergångsställe
 • Skräpkorg med ergonomisk tömning är att föredra
 • Skräpkorg med ej synlig skräppåse är att föredra
 • Skräpkorg med välvt/sluttande lock för att motverka att någon placerar skräp ovanpå 
 • Dränering för vätska i korgens botten
 • Använda sig av skräpkorgar med olika volymer och gärna enhetligt från samma serie
 • Permanent antigraffiti lack för enkel rengöring utan att skada färgen
 • Tak som skyddar mot fåglar och nederbörd
 • Skräpkorg med volymer 150 liter eller mer bör ha fronttömning
 • En yta som försvårar för klotter och råttor att ta sig in
 • Inkast högst 80 cm ovan mark för person som använder rullstol 
Cykelställ
 • Utformad så möjlighet finns till låsning i cykelns ram
 • Standard avstånd mellan cykelpollare är 900 mm
 • Viktigt att cykelställens placering inte står i konflikt med gåendes framkomlighet