NYHETER

från Malus landskaps- och markutrustningar AB

2021-07-01

Svanetorp soffa

OrganoWood är en effektiv vattenbaserad träskyddsprodukt, den består av kiselmineraler och naturliga växtämnen.
Det behandlade träet får flamskyddande egenskaper och ett förbättrat motstånd mot röta.
Behandlat trä får en ljus och len yta som åldras vackert och med tiden blir naturligt silvergrå.
Produkten är fri från miljöfarliga tungmetaller, biocider och lösningsmedel.
Behandlad med OW träskydd 01 och med OW träskydd 02.
Miljöbedömd via Byggvarubedömningen

Behandlingen rekommenderas av:
Naturskyddsföreningen - " Ett bra miljöval enligt Naturskyddsföreningen "
Kemikalieinspektionen  - " Klassar produkten som ofarlig för miljön och hälsan "
 

2021-07-01

Cykelställ

Som ett resultat av en stor efterfrågan på cykelpollare och cykelställ har Malus tagit fram en ny serie med innovativa och
praktiska cykelpollare och cykelställ. Används vid utrustning, nyexploatering och förnyelse i den offentliga miljön.