Produkter > Dagvattenbädds system > Cornish KU dagvattenbädds system växtbädd / regnbädd


Regnbädd / dagvattenbädds system är en vegetationsbeklädd markbädd med fördröjningszon för infiltrering och rening av dagvattnet. 

I dag består stora delar av städer och bostadsområden av hårdgjorda ytor, vilket ställer ökade krav på hantering av dagvatten vid extremt väder.
En lösning är att använda regnbäddar som fungerar som lagring och fördröjning av dagvatten. Vattnet hinner då filtreras eller rinna bort i lagom takt utan att det orsakar översvämningar.

 • Leder bort dagvatten från hårdytor till växtbädden med luftad dagvattenbrunn / ar
 • Fördröj och minska vattenflödet vid krafigt regn
 • Naturligt biofilter som hanterar föroreningar i dagvattnet
 • Regn tas upp direkt utav växterna
 • Delar av vattnet avdunstar till atmosfären
 • Växter omvandla fosfor och kväve till biomassa
 • Valfri placering av stadsträd med prefab betongfundament i klassiskt hajtands utförande,
     en konstruktion med beprövade öppningar för att rötter skall nå ut
 • Växtval i toppen och filtermaterial av jord/sand blandningar i magasinet
 • Inlopp i marknivå och dränskickt, och rör i botten i ett öppet system med utlopp

Förstärkt Betong C/37 K40 (Bt)
Färgkulör klassisk naturgrå


Djup: 300 mm
Volym: För jord / vatten 0,51 kubik meter per ruta
Längd: Kundanpassat
Bredd: Kundanpassat
Vikt: ca: 500 kg första rutan

8009-KA - Cornish 300 regnbädd rak i prefab betong - system                

Skapa dina egna rengbäddar.
Kombinera delar och skapa en egen unik regnbädd i valfri längd, bredd och mönster
8009-D C Bt -
Folke regnbädd hajtand 1798x300x120 mm - del C 
8009-D D Bt -
Folke regnbädd hajtand 1538x300x120 mm - del D   
8009-D F AMS -
Cornish ameringssprint Ø18 x 250 mm 

Utrusta dina regnbäddar 
Se under Tillbehör   

ARMERINGSSPRINT
Prefab betong elementen låses ihop med armeringssprintar.

8009-D F AMS - Folke armeringssprint Ø18 x 250 mm 
Stål (Bs)TRYCKPLATTOR
Tryckplattor placeras under prefab betongelmenten i samtliga hörn 
och längs med långsidor för att få bädden jämnt placerad.

Placeras i hörnen
TB-BP4 - Tryckplatta 500x500x70mm. Prefab betong (Bt)   

Placeras längs med långsidor
TB-BP5 - Tryckplatta 250x500x70mm. Prefab betong (Bt)  LYFT
För lyft av växtbädds prefab betong fundament. 
TB-Lyftwire SKT-StropDAGVATTENBRUNNAR
Samlar upp dagvatten (rengvatten) från gator och trottoarer
samt för ner luft med syre till växter och trädens rötter.

8040 BsCo - Pippin sky dagvattenbrunn med sandfång
Brunnslock - Cortén stål (Co)
Sandfång - Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn)

8045 BsCo - Pippin sky-street dagvattenbrunn med sandfång
Brunnslock - Cortén stål (Co)
Sandfång - Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn)LUFTNINGSRÖR
Till för att föra ner syre till växter och träds rötter.

8055 - Mantet luftningsrörTRÄDGROPSRAMAR I STÅL
Underkonstruktion för markgaller


BYGGER I HÖJD 4 MM + MARKGALLER 40 MM ( 44 MM )
14050 A1 Co - Wyken 40 A, Trädgropsram i cortén stål, 1400x1400x40 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.


BYGGER I HÖJD 40 MM + MARKGALLER 40 MM ( 80 MM )
2082 A1 BsZn - Sparreholm 40/80 A1, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x40/80 mm
Underkonstruktion grund, Markgaller placeras ovanpå. 

2082 A2 BsZn - Sparreholm 40/80 A2, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x40/80 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.


BYGGER I HÖJD 110 MM + MARKGALLER 40 MM ( 150 MM )
11500 A1 BsZn - Sparreholm 110/150 A1, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x110/150 mm
Underkonstruktion grund, Markgaller placeras ovanpå. 

11500 A2 BsZn - Sparreholm 110/150 A2, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x110/150 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.

11500 A3 BsZn - Sparreholm 110/150 A3, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x110/150 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.
Stödhållare med fäste för stamskydd alt. slutfäste för låsning


BYGGER I HÖJD 200 MM + MARKGALLER 40 MM ( 240 MM )
2084 A1 BsZn - Sparreholm 200/240 A1, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x200/240 mm
Underkonstruktion grund, Markgaller placeras ovanpå. 

2084 A2 BsZn - Sparreholm 200/240 A2, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x200/240 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.

2084 A3 BsZn - Sparreholm 200/240 A3, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x200/240 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.
Stödhållare med fäste för stamskydd alt. slutfäste för låsning


BYGGER I HÖJD 260 MM + MARKGALLER 40 MM ( 300 MM )
11600 A1 BsZn - Sparreholm 260/300 A1, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x260/300 mm
Underkonstruktion grund, Markgaller placeras ovanpå. 

11600 A2 BsZn - Sparreholm 260/300 A2, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x260/300 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.

11600 A3 BsZn - Sparreholm 260/300 A3, Trädgropsram slim i stål, 1400x1400x260/300 mm
Underkonstruktion grund, med markseparator mot kringliggande mark.
Markgaller placeras infälld.
Stödhållare med fäste för stamskydd alt. slutfäste för låsningMARKGALLER HELTÄCKTA
2090 Sj - Cortland heltäckt markgaller 1400x1400x40mm
Innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Obehandlat segjärn (Sj) 

2090 SjVl - Cortland heltäckt markgaller 1400x1400x40mm.
Innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl) Färkulör svart

2080 Sj - Cortland Slim 24 heltäckande markgaller 1400x1400x24mm
innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Obehandlat segjärn (Sj) 

2080 SjVl - Cortland Slim 24 heltäckande markgaller 1400x1400x24mm
innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl) Färkulör svart

3010 Sj - Bauman heltäckt markgaller 1400x1400x40mm 
Innercirkel D:700mm. kvadratiskt mönster. Obehandlat segjärn (Sj) 

3010 SjVl - Bauman heltäckt markgaller 1400x1400x40mm 
Innercirkel D:700mm. kvadratiskt mönster. Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl) Färkulör svart

3011 Sj - Cludius heltäckt markgaller 1400x1400x40mm 
Innercirkel D:700mm. linje mönster. Obehandlat segjärn (Sj) 

3011 SjVl - Cludius heltäckt markgaller 1400x1400x40mm 
Innercirkel D:700mm. linje mönster. Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl) Färkulör svartMARKGALLER KLASSISKA
2091 Sj - Cortland klassiskt markgaller 1400x1400x40mm
Innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Obehandlat segjärn (Sj) 

2091 SjVl - Cortland klassiskt markgaller 1400x1400x40mm. 
Innercirkel D:700mm. Cirkulärt mönster. Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl) Färkulör svartSTAMSKYDD (Rör ben)
2087 RfPu - Bergvik stamskydd rund. Höjd 450 mm

2088 RfPu - Bergvik stamskydd rund. Höjd 650 mm

2096 RfPu - Bergvik stamskydd rund. Höjd 750 mm

3008 RfPu - Giffard stamskydd oval. Höjd 450 mm

2092 RfPu - Giffard stamskydd oval. Höjd 650 mm

3008 RfPu - Giffard stamskydd oval. Höjd 750 mmFÄSTEN TILL STAMSKYDD (Rör ben)

TB-FÄSTE JA-R RfPu - JA-Fäste jord ankare rör - set
PREMIUM
Skjuts direkt ned i mark
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE GK-R RfPu - GK-Fäste gripklo U25-U50 rör - set
PREMIUM
Monteras ihop med heltäckta markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE EG-R RfPu - EG-Fäste Easy Grip 200 rör - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE T-R RfPu - T-Fäste rör - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE L125-175-R RfPu - L-Fäste 125/175 rör - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE L155-205-R RfPu - L-Fäste 155/205 rör - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)STAMSKYDD (Plattståls ben)

12000 BsZnPu - Vese stamskydd
12000 Co - Vese stamskydd

12100 BsZnPu - Laxton stamskydd
12000 Co - Laxton stamskydd

12200 BsZnPu - Safi stamskydd
12200 Co - Safi stamskydd

12300 BsZnPu - Noble stamskyddFÄSTEN TILL STAMSKYDD (Plattståls ben)

TB-FÄSTE L170-205-P RfPu - L-Fäste 170/140 plattstål - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE L170-205-P BsZnPu - L-Fäste 170/140 plattstål - set
BUDGET
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE EG-P RfPu - EG-Fäste Easy Grip 200 plattstål - set
PREMIUM
Monteras ihop med klassiska markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)


TB-FÄSTE GK-P RfPu - GK-Fäste Gripklo U25-U50 plattstål - set
PREMIUM
Monteras ihop med heltäckta markgaller
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

TB-FÄSTE GK-P BsZnPu - GK-Fäste gripklo U25-U50 plattstål - set
BUDGET
Monteras ihop med heltäckta markgaller
Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn) + Pulver lack (Pu)


TB-FÄSTE U110-140-P RfPu - U-Fäste 170/140 plattstål - set
PREMIUM
Monteras ihop med sparreholm trädgropsram i stål, version A3
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)

Markplattor placeras under prefab betongelmenten i samtliga hörn 
och längs med långsidor för att få bädden jämnt placerad.

Prefab betong elementen låses ihop med armeringssprintar.

Placera dränerings rör i botten av rengbädds magasinet

Design: Edge
Kvalitetstillverkad: Malus

Prefab betong (Bt)

Vid förfrågan kan vi ta fram följande filer
2D-fil - dwg
3D-fil - dwg
3D-fil - step

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.