Trädgropsramar i stål

tRÄDGROPSRAM slim I STÅL
1400X1400x40/80 mm
Underkonstruktion Grund  
MarkgalLER placeras ovanpå


tRÄDGROPSRAM slim I STÅL
1400X1400x40/80 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Markgaller placeras infälld
vÄXTBÄDD / VATTENMAGASIN RAM
1400X1400X40
uNDERKONSTRUKTION GRUND
SEPARERAR MOT KINGLIGGANDE MARK
MARKGALLER PLACERAS INFÄlLD


tRÄDGROPSRAM I STÅL
1400X1400x110/150mm
Underkonstruktion Grund
MarkgaLLER placeras ovanpå

tRÄDGROPSRAM I STÅL 
1400X1400x110/150 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Markgaller placeras infälldtRÄDGROPSRAM I STÅL 
1400X1400x110/150 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Stödhållare med fäste för
stammskydd alt. slutfäste för låsning
Markgaller placeras infälld

tRÄDGROPSRAM I STÅL
1400X1400x170/210mm
Underkonstruktion Grund
MarkgalLER placeras ovanpå

 
 


tRÄDGROPSRAM I STÅL
1400X1400x170/210 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Markgaller placeras infälldtRÄDGROPSRAM I STÅL
1400X1400x170/210 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Stödhållare med fäste för
stammskydd alt. slutfäste för låsning
Markgaller placeras infälld

tRÄDGROPSRAM I STÅL
1400X1400x260/300mm
Underkonstruktion Grund
MarkgalLER placeras ovanpå
tRÄDGROPSRAM I STÅL 
1400X1400x260/300 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Markgaller placeras infälld


tRÄDGROPSRAM I STÅL 
1400X1400x200/240 mm
Underkonstruktion Grund
med markseparator mot 
kringliggande mark
Stödhållare med fäste för
stammskydd alt. slutfäste för låsning
Markgaller placeras infälld