Bänkar

STÅLBÄNK MED ARMSTÖD


KLASSISK STILREN PARkbänk
med / utan armstöd

bänkar / långbänkar
MED / UTAN ARMSTÖD

BÄNK   BÄNK MED RYGGSTÖD
LÅNGBÄNK   LÅNGBÄNK MED RYGGSTÖD
KLASSISK PARKBÄNK
mED ARMSTÖD
lÅNG bÄNK   KORT BÄNK
SMAL BÄNK   BRED BÄNK
KLASSISK PARKBÄNK
uTAN ARMSTÖD
lÅNG bÄNK   KORT BÄNK
SMAL BÄNK   BRED BÄNK

KLASSISK PARKBÄNK
FLERTAL LÄNGDER

KLASSISK ENKEL PARKBÄNK
FLERTAL LÄNGDER
PARKBÄNK
FLERTAL LÄNGDER

BÄNK I ENGELSK STIL
lJUGARBÄNK
fLERTAL LÄNGDER