Stadsodling / Planteringskärl

 

ODLINGSLÅDA UTAN BOTTEN
cORTÉN STÅL
SVETSAD I ETT STYCKE

ODLINGSLÅDA UTAN BOTTEN
CORTÉN STÅL
4-DELAD FÖR MONTERING

 
 

KARNIKER
STADSODLING system
LÄMPLIG för rabattER OCH odlingAR 
Cortén stål
HÖJDER 300 MM   450 MM   600 MM  
CELLINI
STADSODLING system
LÄMPLIG för rabattER OCH odlingAR
U-KANT FÖR DÅLD LED BELSYNING
Cortén stål
hÖJDER 300 MM   450 MM   600 MM