Fåtöljer / Pallar

GATU- PARKFÅTÖLJ MED ARMSTÖD

sTÅLFÅTÖLJ MED ARMSTÖD

KLASSISK BOSTADSGÅRDS FÅTÖLJ
MED ARMSTÖD - STAPELBAR

KLASSISK PARKFÅTÖLJ
UTAN ARMSTÖD
KLASSISK PARKfåtölj 
MED ARMSTÖD
OCH TRÄÖVERLIGGARE
KLASSISK PARKfåtölj 
MED ARMSTÖD

KLASSISK PARKFÅTÖLJ
UTAN ARMSTÖD
KLASSISK PARKfåtölj 
MED ARMSTÖD
OCH TRÄÖVERLIGGARE
KLASSISK PARKfåtölj 
MED ARMSTÖD

FÅTÖLJ MED ARMSTÖD
ENGELSK FÅTÖLJ MED ARMSTÖD
lJUGARPALL

ENKEL PALL   DUBBEL PALL 
MED / UTAN ARMSTÖD 
ENKEL PALL   DUBBEL PALL
MED / UTAN ARMSTÖD 

ORGANOWOOD PALL
ROSSVIK
ORGANOWOOD PALL
PALL

MUR PALL
BELLE
MUR PALL
GYLLENKROK
MUR PALL

ALFA 68
MUR PALL
oVAL FÅTÖLJ