Trafikpollare / Trafikhinder

 

Trafikpollare hexagon
corténstål
Plats gjutes   Bultas i mark
reflexer
TRAFIKPOLLARE KVADRAT 80 
CORTÉNstål
PLATS GJUTES   BULTAS I MARK
REFLEXER   
TRAFIKPOLLARE KVADRAT 120 
CORTÉNstål 
PLATS GJUTES   BULTAS I MARK
REFLEXER 

TRAFIKPOLLARE KVADRAT 80
SFÄRISK TOPP
PLATS GJUTES   BULTAS I MARK
   FÄLLBAR   DEMONTERBAR
Prefab betong fundament 
REFLEXer
TRAFIKPOLLARE KVADRAT 150
sfärisk topp   Höjd 800
Plats gjutes   bultas i mark
reflexer


TRAFIKPOLLARE KVADRAT 150
sfärisk topp   höjd 800
Plats gjutes   bultas i mark
reflexerTRAFIKPOLLARE KVADRAT 150 
sfärisk topp   Höjd 600
Plats gjutes   bultas i mark
reflexer
 
 

TRAFIKPOLLARE SOM FYLLS MED BETONG
hÖJD: 800 MM 
Ø168 mm 173 Kn
Ø219 mm 316 Kn
pLATS GJUTES
TRAFIKPOLLARE SOM FYLLS MED BETONG
hÖJD: 800 MM
200x200 MM 547 Kn  
PLATS GJUTES
 
TRAFIKPOLLARE I MASSIVT STÅL
Höjd 800 mm
Diamter 60,70,80 mm
Plats gjutes


TRAFIKPOLLARE SOM
FYLLS MED BETONG 
hÖJD: 1000 MM
Ø168 mm 173 Kn
Ø219 mm 316 kn
BULTAS I MARK


TRAFIKPOLLARE SOM
FYLLS MED BETONG
HÖJD: 1000 MM
200x200 MM 547 kn
BULTAS I MARKTRAFIKPOLLARE KVADRAT 80
SFÄRISK TOPP
PLATS GJUTES   BULTAS I MARK
REFLEX   FÄLLBAR   DEMONTERBAR  
Prefab betong fundament 
mÖJLIGT MED ARMBÅGSKONTAKTTRAFIKPOLLARE Ø114MM
PLAN TOPP 
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK
FÄLLBAR   DEMONTERBAR  
Prefab betong fundament  
REFLEX   TAKTIL PIL     
TRAFIKPOLLARE Ø114MM
LUTANDE TOPP 
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK 
FÄLLBAR   DEMONTERBAR   
Prefab betong fundament 
REFLEX   TAKTIL PIL     
TRAFIKPOLLARE Ø114MM
SFÄRISK TOPP 
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK 
FÄLLBAR   DEMONTERBAR   
Prefab betong fundament 
REFLEX   TAKTIL PIL  

TRAFIKPOLLARE Ø114MM
PLAN TOPP
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK   
FÄLLBAR   DEMONTERBAR
Prefab betong fundament  
TAKTIL PIL   INTEGRERAD REFLEX 
TRAFIKPOLLARE Ø114MM
lutande topp 
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK   
FÄLLBAR   DEMONTERBAR 
Prefab betong fundament 
TAKTIL PIL   INTEGRERAD REFLEX  
TRAFIKPOLLARE Ø114MM
sfärisk topp 
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK   
FÄLLBAR   DEMONTERBAR 
Prefab betong fundament 
TAKTIL PIL   INTEGRERAD REFLEX 

TRAFIKPOLLARE Ø76 MM 
SFÄRISK TOPP
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK     
FÄLLBAR   DEMONTERBAR  
Prefab betong fundament  
REFLEX 
TRAFIKPOLLARE Ø140 
SFÄRISK TOPP
FASTGJUTES   BULTAS MOT MARK  
REFLEX

UNIK POLLAR LYKTA