Staket / Räcken

 

KATJA
KLASSISKT LEDRÄCKE
pLATS GJUTES   BULTAS I MARK
PREFAB BETONGFUNDAMENT
TOPP ALT. SIDO MONTERING I MUR/L-STÖD
LAMMNOS
klassiskt sektionsräcke
pLATS GJUTES   BULTAS I MARK
PREFAB BETONGFUNDAMENT
TOPP ALT. SIDO MONTERING I MUR/L-STÖD