Material / Underhåll

Trevnad, Funktion och Kvalitét

 

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrustningen underhållas.

Malus arbetar för att uppnå Vagga till vagga- certifierade produkter, det betyder att hela produktens livscykel analyseras.
Hela verksamheten och alla råvaror ska därför leva upp till stränga krav om hållbarhet inom fem områden,
Hälsosamma material-- endast material som kan ingå i ett hälsosamt kretslopp utan att skada varken människor eller miljö.
Materialåtervinning-- produkten ska kunna ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp så avfall inte bildas.
Förnybar energi-- företaget ska vara koldioxidneutralt och använda 100 procent förnybar energi till alla processer.
Rent vatten-- process spillvattnet ska vara så rent att det i princip ska gå att dricka. 
Socialt ansvar-- företaget ska uppvisa socialt ansvar baserat på godkända standarder.


PRODUKTER - material och ytbehandling

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Rostfritt stål (Rf)


UNDERHÅLL

Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDATION

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.

 • Produkter i hård/extrem miljö kan ytor rengöras noga och därefter stryks ett tunt lager på med transparent ättiksbaserad Silicon.

 • För rengöring utav enkla fläckar och fingeravtryck.
  För borstade ytor, tvätta med vatten och vanlig tvål och därefter polera med en torr och mjuk bommullstrasa. För glansiga ytor, använd vanligt fönsterputsmedel (utan innehåll av klorider). Generellt, och för både matta och glansiga ytor kan vid missfärgningar ett ”krämigt” putsmedel användas.
  Förslagsvis används ett metallputsmedel t.ex. Autosol eller lackrubbing. OBS! Var försiktig då glansiga ytor kan repas av polermedel. I vissa fall kan tvål ull varsamt användas.

UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Rostfritt stål.pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt

Industriell beläggning av rostfritt stål.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.
Kontakta oss för bättrings färg


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

1. Slipa alla ytor med finstrukturpaper ( 150 eller 180 )
2. Rengör väl från damm och fett samt asfalt mm.
3. Applicera grund med toning
4. Applicera färg RAL
Ståltemperaturen måste alltid ligga minst 3°C (5°F) över aktuell daggpunkt vid applicering. Sörj för tillräcklig ventilation vid applicering av färg/primer i slutna utrymmen. 

Beställ 
TB-VÅTLACK GRUND 1L - Våtlack med toning burk 1L 
TB-VÅTLACK FÄRG 1L RAL - Våtlack färg burk 1L RAL


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDERING

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I
  annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.

 • Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på pulver lackade ytor. Varken våt eller torr blästring skall använda på våra produkter. Skyddet riskerar att delvis eller helt förstöras.

UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu) + Anti-graffiti skydd (Ag)


UNDERHÅLLSFRITT

Underhållsfritt

Industriell beläggning av rostfritt stål + pulver lack.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDATION

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I
  annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.

 • Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på pulver lackade ytor. Varken våt eller torr blästring skall använda på våra produkter. Skyddet riskerar att delvis eller helt förstöras.


UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu) + Anti graffiti skydd (Ag).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt 


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

En skada större än ca 50 mm² bör repareras. Det kan göras genom att applicera lite zinkprimer          alt. om ytan är målad kan en zink rik färg användas.

Mer ovanligt är att den varmförzinkade ytan efter viss tids exponering antar en rödbrun färgton        som kan övergå till svart. Det är en missfärgning som uppstår då legeringen korroderar och järn        frigörs och det tillsammans med regnvatten eller luftfukt bildar rost. Rostskyddet är inte nedsatt        p.g.a. av detta men av utseendeskäl kan man måla ytan.

1. Slipa alla ytor med finstrukturpaper ( 150 eller 180 )
2. Rengör väl från damm och fett samt asfalt mm.
3. Applicera alt. spraya på kallgalv

Beställ
TB-KALLGALV 400ML -
Kallgalv spray 400 ml


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDATION

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede. Ytor underhålls bäst genom ifyllande av uppkomna skador.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I
  annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.

 • Inga åtgärder behövs när orsaken är förekomst utav mörkare grå områden/mönster, en del ojämnheter i ytan eller ”vittblemma” (vitrost). Vitrost sitter löst på zinkytan och uppstår vid korrodering och tillsammans med kondens eller regnvatten. När föremålet torkar upp upphör angreppet. Vit rost tvättas så småningom bort utav sig självt. På varmförzinkade föremål har vitblemman ingen betydelse för korrosionsskyddets livslängd.

 • Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på varmförzinkade ytor. Varken våt eller torr blästring skall använda på våra produkter. Zinkskiktet riskerar att delvis eller helt förstöras.

 • Där korrosion ägt rum (30-50 år efter utsatt produkt) kan produkten monteras ned och varmförzinkas om för att återigen monteras upp.


UTSKRIFT / LADDA NED

Material och ytbehandling - Stål (Bs) + Varmförzinkad (Zn).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn) + Pulver lack (Pu)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt

Industriell beläggning av Stål + varmförzinkning + pulver lack.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.
Kontakta oss för bättrings färg


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

1. Slipa alla ytor med finstrukturpaper ( 150 eller 180 )
2. Rengör väl från damm och fett samt asfalt mm.
3. Applicera grund med toning
4. Applicera färg RAL
Ståltemperaturen måste alltid ligga minst 3°C (5°F) över aktuell daggpunkt vid applicering. Sörj för tillräcklig ventilation vid applicering av färg/primer i slutna utrymmen. 

Beställ 
TB-VÅTLACK GRUND 1L - Våtlack med toning burk 1L 
TB-VÅTLACK FÄRG 1L RAL - Våtlack färg burk 1L RAL


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDERING

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I
  annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.

 • Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på pulver lackade ytor. Varken våt eller torr blästring skall använda på våra produkter. Skyddet riskerar att delvis eller helt förstöras.

UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Stål (Bs) + Varmförzinkad (Zn) + Pulver lack (Pu)


MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn) + Pulver lack (Pu) + Anti-graffiti skydd (Ag)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt

Industriell beläggning av stål + varmförzinkat + pulver lack + anti-graffiti skydd.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV LITE KLOTTER

Beställ
TB-KLOTTERBORTAGNING 1L - Klottersanerings medel spray


ÅTGÄRD FÖR BORTTAGNING AV MYCKET KLOTTER
Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.


REKOMMENDATION

 • Översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 • Placera gärna produkten så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan I
  annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

 • Yta som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten i mellan åt tvättas av med ljummet vatten.
 • Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på pulver lackade ytor. Varken våt eller torr blästring skall använda på våra produkter. Skyddet riskerar att delvis eller helt förstöras.

 

UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Stål (Bs) + Varmförzinkad (Zn) + Pulver lack (Pu) + Anti graffiti lack (Ag).pdf

 

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Segjärn (Sj)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


REKOMMENDATION
Inga

UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Segjärn (Sj).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt

Industriell beläggning av segjärn + våtlack.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.
Kontakta oss för bättrings färg.


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

1. Slipa alla ytor med finstrukturpaper ( 150 eller 180 )
2. Rengör väl från damm och fett samt asfalt mm.
3. Applicera grund med toning
4. Applicera färg RAL
Ståltemperaturen måste alltid ligga minst 3°C (5°F) över aktuell daggpunkt vid applicering. Sörj för tillräcklig ventilation vid applicering av färg/primer i slutna utrymmen. 

Beställ 
TB-VÅTLACK GRUND 1L - Våtlack med toning burk 1L 
TB-VÅTLACK FÄRG 1L RAL - Våtlack färg burk 1L RAL


REKOMMENDATION 
Ingen


UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Segjärn (Sj) + Våtlack (Vl).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Cortén stål (Co)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt 


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


REKOMMENDATION

 • Periodisk rengöring och inspektion som enda underhåll. Periodisk rengöring består av att skölja de rostiga ytorna med vatten för att rensa bort naturligt skräp eller föroreningar. Ofta kan detta tillämpas genom ordentliga Regnskurar som regelbunden rengöring.

 • Att marken under förses, om möjligt, med en utbytbar grusbädd. Använd material som inte blir varaktigt missfärgade utan lätt kan tvättas, och därmed passar bra ihop med cortenstål. Material som passar bra ihop är halvmatt eller blank emaljerad plåt, härdad tvättbar organisk beläggning, anodiserad eller vanlig aluminium, rostfritt stål, neopren, keramiska plattor och kakel samt glas.

 • Undvik, beakta att patineringsprocessen lämnar ifrån sig rostvatten de två första åren. Tänk på att inte använda byggmaterial runt om som kan missfärgas.
  Följande material blir lätt missfärgade och svåra att rengöra tillfredställande. Undvik eller överväg noga att använda följande material tillsammans med cortenstål betong och puts, omålat varmförzinkat stål, oglaserat tegel, matt emalj, sten och trä.

 • Marken och närliggande material som inte får utsättas för rostfläckar skyddas till dess att cortenstålet  är färdigrostat för att undvika att regnvattnet färgar av sig. Det tar cirka 2 år innan corten är ”färdigrostad”.

 • Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick.

 • Repor som uppstår gynnas av oxidstrukturen och kommer läka genom sin egen naturliga utveckling utan att behöva ersättas.


  UTSKRIFT / LADDA NED
  Material och ytbehandling - Cortén (Co).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (Ow01) + OrganoWood 02 (Ow02)

UNDERHÅLL
Industriell och konsument beläggning av trä.
Kontakta oss för bättrings OrganoWood 01 och OrganoWodd 02


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

REKOMMENDATION
Regelbunden översyn


UTSKRIFT / LADDA NED
Skötselanvisning - Basic.pdf
Skötselanvisning - Utförlig.pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (Ow01) + OrganoWood 02 (Ow02) + OFFER ANTI-GRAFFITI SKYDD (Ag)

UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Grundmålad (Gr) + Täckmålad (Tm)

UTSKRIFT / LADDA NED
Skötselanvisning - Utförlig

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Lasyr vattenbaserad (La)


UTSKRIFT / LADDA NED
Skötselanvisning - Basic
MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Linoljefärg (Lo) + Bio impression (Bi)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Linolja (Lo)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Sioo:x (Sio)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Obehandlad ek (Ek)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Ek (Ek) + OrganoWood 02 (Ow02)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Ek (Ek) + Sioo:x (Sio)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

   

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Obehandlad gran (Gr)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Akryl-plexiglas (Ak)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Polykarbonat-makrolon (Pk)


UNDERHÅLL

ÅTGÄRD VID SKADA

REKOMMENDATION

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Betong (Bt)


UNDERHÅLL
Inga


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er


REKOMMENDATION
Inga


UTSKRIFT / LADDA NED
Material och ytbehandling - Prefab betong (Bt).pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Träolja U (Wo)

UNDERHÅLL
1 ggr per år eller oftare vid behov

Industriell beläggning av trä.
Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.
Kontakta oss för bättrings olja

ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

REKOMMENDATION
Regelbunden översyn


UTSKRIFT / LADDA NED
Skötselanvisning - pdf

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Furu (Fu) + Kinesisk träolja (Kt)

 

UNDERHÅLL
1 ggr per år eller oftare vid behov

Industriell och konsument beläggning av trä.
Kontakta oss för bättrings olja

ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv delar så hjälper vi er

REKOMMENDATION
Regelbunden översyn


UTSKRIFT / LADDA NED
Skötselanvisning - pdf


PRODUKTER - fästelement

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Förzinkat (Fz)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv skruv/bult så hjälper vi er


REKOMMENDATION


 • Regeln är att all skruv/bult måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.
  Förklaring:  
  Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).
   
  En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

 • Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras inom 2 -3 veckor.  

 • Produkter som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 • Generellt övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Varmförzinkat (Fzv)

UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv skruv/bult så hjälper vi er


REKOMMENDATION


 • Regeln är att all skruv/bult måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.
  Förklaring:  
  Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).
   
  En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

 • Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras inom 2 -3 veckor.  

 • Produkter som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 • Generellt övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Rostfritt (Rf)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv skruv/bult så hjälper vi er


REKOMMENDATION


 • Regeln är att all skruv/bult måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.
  Förklaring:  
  Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).
   
  En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

 • Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras inom 2 -3 veckor.  

 • Produkter som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 • Generellt övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
Rostfritt och syrafast (A4)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv skruv/bult så hjälper vi er


REKOMMENDATION


 • Regeln är att all skruv/bult måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.
  Förklaring:  
  Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).
   
  En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

 • Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras inom 2 -3 veckor.  

 • Produkter som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 • Generellt övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
HECO (He)


UNDERHÅLL
Underhållsfritt


ÅTGÄRD VID SKADA
Kontakta oss för reserv skruv/bult så hjälper vi er


REKOMMENDATION


 • Regeln är att all skruv/bult måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.
  Förklaring:  
  Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).
   
 • En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

 • Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras inom 2 -3 veckor.  

 • Produkter som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 • Generellt övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  


PRODUKTER - Standard tillval


BESKRIVNING - material


BESKRIVNING - ytbehandling och färgkulörer samt övrigt

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

VATTEN BASERAD FÄRG - Är skonsam mot miljön

Ögat skildrar färgens nyans och ytfinish. Det väsentliga är osynligt för ögat, därför är målning en fråga om förtroende.

Professionell vattenburen färg av högsta kvalité är ett bättre miljöval, vattenburen färg är skonsammare för miljön.

Täckmålning ger en slät och vacker yta med bra skydd för väder och vind. Täckfärgen har mycket bra skydd emot nötning, god kemikalieresistens samt god resistens mot olja och fetter.

Vi vill erbjuda produkter av hög kvalité och därför har vi valt att använda oss utav högkvalitativ grundfärg och täckfärg. Detta för att garantera en lång livscykel och låga underhållskostnader.

Skyddet är idealiskt för offentliga produkter såsom t ex möbler.

Överallt i våra samhällen används täckfärg för att skydda och ge färg åt våra ytor.


FÖRDELAR  

 • Vattenburen färg är skonsam mot miljön

 • Färgens konsistens gör att hörn och kanter blir jämnare och finare

 • Hälsosammare applicering för en bra arbetsmiljö

 • Enklare och miljövänligare rengöring

 • För längre underhållsintervall

 • Ger friktionsfri eller antistatisk yta

 • Inga lösningsmedel

 • Rep och slittåligt

 • Miljö & kostnadseffektivt

 • Ytanpassad


  TILLVERKNING

  Färg som används tillhandahålls utav den världsledande aktören AkzoNobel. Ett företag med stort ansvarstagande och som levererar hållbara produkter. Med den gedigna kompetensen i ryggen kan vi på Malus känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras och distribueras. Hänsyn och kontroll har gjorts i alla led för en minimal miljöbelastning.

  Malus använder enbart professionella yrkesmän inom industrin. Allt arbete i samband med applicering och användning utförs i enlighet med alla relevanta nationella hälso-, säkerhets- och miljöstandarder och – föreskrifter.

  Korrekt tork process och en grundlig förbehandling är avgörande för det slutliga resultatet. Efter godkänd grund täckmålas ytan med önskad färgkulör. Slutresultatet är en bra skyddad produkt mot yttre påverkan och med en avsevärt förlängd livstid

  UTSKRIFT / LADDA NED


LASYR 
Framhäver träets naturliga ådring
 
Välj mellan våra vackra standard lasyrer

Honungsbrun - standard
Svart - ej standard

UTSKRIFT / LADDA NED

LINOLJEFÄRG
Hantverk som ger träet en traditionsenlig klassisk vacker yta
 

Tillverkad på svensk kallpressad kokt linolja och färgpigment.

Den pigga doften av linolja sprider sig inte bara när du målar. Det är också en doft som signalerar att färgen är hållbart framställd och kommer från växtriket, men kanske viktigast av allt, att den tack vare linoljans egenskaper håller en hög kvalitet.

Ytskyddsbehandlas sedan med Bio Impression Le Tonkinois djuppenetrerande träolja för skydd mot röta och UV-ljus.

 

Välj mellan våra vackra standard kulörer

Engelsk röd (NCS 4746-Y77R)
Vit gräddton (NCS 0902-Y25R)
Herrgårds gul NCS 2242-Y19R
Ockragul (NCS 1530-Y21R)
Rödockra (NCS 4544-Y65R)
Faluröd (NCS 4746-Y77R)
Koboltblå (NCS 4539-R87B)
Antikgrön (NCS 4112-G60Y)
Skruttgrön (NCS 6717-G28Y)
Köpenhamns grön (NCS 7116-G37Y)
Bladgrön (NCS 4820-G27Y)
Ljusgrå (NCS 1000-N)
Silvergrå (NCS 4901-B25G)
Grågrön (NCS 3407-G80Y)
Umbragrå (NCS 3005-Y20R)
Varmgrå (NCS 2502-Y)
Bränd Terra (NCS 5338-Y68R)
Järnoxidbrun (NCS 8107-Y76R)

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED

Välj mellan 

Arkitektoniska slät pulver lack

Klassiska standard RAL färgkulörer (Ståldetaljer)
Varm umbra grå RAL 7022
Trafik grå RAL 7012
Anthracite grå RAL 7016
Silkes grå RAL 7044
Klassisk svart RAL 9005
Klassisk varmröd RAL 3009
Klassisk parkgrön RAL 6009
Trafik vit RAL 9016
Vit aluminium / silver grå RAL 9006
Resedagrön RAL 6011
Gulgrön RAL 6018

Uttrycksfulla standard RAL färgkulörer (Ståldetaljer)
Guld gul RAL 1004
Honungs gul RAL 1005
Sulfur gul RAL 1016
Citron gul RAL 1012
Ljus blå RAL 5012
Trafik blå RAL 5017
Trafik röd RAL 3020
Lax rosa RAL 3022
Ljus grön RAL 6021

  

Cortén imitation- structure färg (sandig) - Bild
Corten 1 - mörk
Cortén 2 - mellan
Cortén 3 - ljus

Special - kundanpassad valfri RAL färgkulör

Kundspecifika kulörer
Hammarby sjöstad grå RAL 7043 ( NCS 7005-B80G )


Struktur färg pulver lack

Basalt grå RAL 7012
Varm umbra grå RAL 7022
Trafik grå RAL 7043
Klassisk svart RAL 9005
Klassisk parkgrön RAL 6009
Resedagrön RAL 6011

Special - kundanpassad valfri RAL färgkulör


UTSKRIFT / LADDA NED

NCS - FÄRG KULÖR - Trädetaljer

Välj mellan våra standard NCS färgkulörer

Klassisk svart NCS S 9000-N
Klassisk varmröd NCS S5040-Y90R
Brun röd NCS 4550-Y90R
Falu röd NCS 6030-Y80R
Klassisk parkgrön NCS S8010 G10Y
Resedagrön NCS 4030-G30Y
Gulgrön NCS 2060-G20Y
Grågrön NCS S3010 G80Y
Blågrön NCS S6530-B30G
Choklad brun NCS 8010-Y70R
Gråvit NCS S3502-Y
Varm umbra grå NCS 7502-Y
Grafit grå NCS 7502-B
Trafik grå NCS 6502-B
Antracit grå NCS 8005-B20G
Vit aluminium / silver grå NCS 2000-N
Rubin röd NCS S4050-R
Pippi gul NCS S0876-Y05R
Raps gul NCS S2070-Y
Brand gul NCS 2070-Y10R
Himmels blå NCS 3050-R90B


Special - kundanpassad valfri RAL färgkulör

Kundspecifika kulörer
Hammarby sjöstad grå NCS 7005-B80G ( RAL 7043 )
Helsingborg Vit NCS S 1000-N

UTSKRIFT / LADDA NED

UTSKRIFT / LADDA NED


AGS 3502 Klotterskydd - vaxbaserad
AGS3502-001 (1 liters burk), säljs oftast inte
AGS3502-005 (5 liters burk), 122,92 sek / liter ( 614,60 sek)
AGS 3502-025 (25 liter burk), 120, 82 sek / liter ( 3.020,50 sek)
0,3 liter räcker till 1 kvadratmeter
Oöppnad förpackning håller i 1 år.

UTSKRIFT / LADDA NED

LASYR 
Framhäver träets naturliga ådring
 
Välj mellan våra vackra standard lasyrer

Honungsbrun 
Mörk mahogny

UTSKRIFT / LADDA NED