Skräpkorgar / Askkoppar 
Åv behållare

skräpkorg 60l
HELTÄCKT KORGKROPP
med/utan integrerad askkopp
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN /
VÄGG FÄSTE / PLATS GJUTES
skräpkorg 60l
PERFORERAD FRONT
med/utan integrerad askkopp
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN /
VÄGG FÄSTE / PLATS GJUTES
 


skräpkorg / åv behållare 80l
system 160 - 400 liter
Heltäckt korgkropp 
med/utan integrerad askkopp
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
skräpkorg / Åv behållare 80l
pERFORERAD FRONT
med/utan integrerad askkopp
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde

FUJI 90L S1
SKRÄPKORG 90L
HELTÄCKT KORGKROPP 
MED/UTAN INTEGRERAD ASKKOPP
BULTAS I MARK / PLATS GJUTES /
FRISTÅNDE

återvinningsbehållare 80l
system 160 - 400 liter
Heltäckt korgkropp
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE 80l
system 160 - 400 liter
PERFORERAD FRONT
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
 


skräpkorg / åv behållare 180l
Heltäckt korgkropp
med/utan askkopp
system 180 - 1620 liter
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
skräpkorg / åv behållare 180L
PERFORERAD FRONT
med/utan askkopp
system 180 - 1620 liter
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
 SKRÄPKORG mULTIFUNKTION 180L
Heltäckt korgkropp
iNTEGRERAD PET/BURK SAMLARE
integrerad askkopp
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
SKRÄPKORG mULTIFUNKTION 180L
PERFORERAD korgkropp
iNTEGRERAD PET/BURK SAMLARE
iNTEGRERAD ASKKOPP
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
 skräpkorg 65l
HELTÄCKT KORGKROPP
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN / VÄGG FÄSTE 
PLATS GJUTES
SKRÄPKORG 65L
PERFORERAD KORGKROPP
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN / VÄGG FÄSTE 
PLATS GJUTES
 


skräpkorg 75l
Heltäckt korgkropp
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
Bultas i mark / plats gjutes /
fristående
skräpkorg 75l
Perforerad korgkropp
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
Bultas i mark / plats gjutes /
fristående
 


skräpkorg 155l
Heltäckt KORGKROPP 
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
BULTAS I MARK / PLATS GJUTES /
FRISTÅENDE
skräpkorg 155l
Perforerad korgkropp
MED/UTAN iNTEGRERAD ASKKOPP
Bultas i mark / plats gjutes /
friståendE
 


ELISE 3.0 65L S1
skräpkorg 65l
HELTÄCKT KORGKROPP
CORTÉN STÅL
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN /
VÄGG FÄSTE / PLATS GJUTES
ELISE 3.0 65L S2
skräpkorg 65l
PERFORERAD KORGKROPP
CORTÉN STÅL
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN /
VÄGG FÄSTE / PLATS GJUTES
 


ELISE 3.0 75L S1
skräpkorg 75l
Heltäckt KORGKROPP
corténe STÅL
BULTAS I MARK / PLATS GJUTES /
FRISTÅENDE
skräpkorg 75l
Perforerad korgkropp
cortén stål
Bultas i mark / plats gjutes /
fristående
 


ELLISON 65L S1
skräpkorg 65l
HELTÄCKT KORGKROPP
CORTÉN STÅL
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN / VÄGG FÄSTE 
PLATS GJUTES
ELLISON 65L S2
 SKRÄPKORG 65L
PERFORERAD KORGKROPP
CORTÉN STÅL
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN / VÄGG FÄSTE 
PLATS GJUTES
 


skräpkorg 75l
Heltäckt korgkropp 
med tätt lock
Bultas i mark / Plats gjutes /
fristånde
skräpkorg 75L
Perforerad korgkropp 
med tätt lock
Bultas i mark / plats gjutes /
fristående
 


skräpkorg 55l
HELTÄCKT KORGKROPP
GATU-TRAFIK STOLP FÄSTEN / VÄGG FÄSTE 
PLATS GJUTES
fÄSTE FÖR HÄNVISNINGS SKYLT
 

 


Pet- och burksamlare
FästS PÅ vägg / stolpe 
egen stolpe 
Elise skräpkorgar 65L
Pet- och burksamlare
FästS PÅ vägg / stolpe 
Egen stolpe
Elise skräkorgar 75l
PET- OCH BURKSAMLARE
FÄSTS PÅ VÄGG / STOLPE 
EGEN STOLPE
ELISE SKRÄKORGAR 155L