Soffor 

Enkel / Lång / Dubbel / Perrong / Stapelbar
GATU- PARKSOFFA MED ARMSTÖD

STÅLSOFFA MED ARMSTÖD

KLASSISK BOSTADSGÅRDS SOFFA
MED ARMSTÖD - STAPELBAR

KLASSISK PARKSOFFA 
med / utan armstöd
kLASSISK
DUBBEL / PERRONGS SOFFA
vALFRI LÄNG
MED / UTAN ARMSTÖD
KLASSISK LÅNGSOFFA
vALFRI LÄNGD
mED / UTAN ARMSÖTD

KLASSISK PARKsOFFA UTAN ARMSTÖD
2-SITS 3-SITS   
långsoffa - VALFRI LÄNGD
KLASSISK PARKSOFFA
MED ARMSTÖD
OCH TRÄÖVERLIGGARE
2-SITS 3-SITS
LÅngsoffa VALFRI LÄNGD
KLASSISK PARKSOFFA
MED ARMSTÖD
2-SITS 3-SITS
långsoffa - VALFRI LÄNGD

KLASSISK PARKSOFFA UTAN ARMSTÖD
2-SITS 3-SITS
långsoffa - VALFRI LÄNGD
KLASSISK PARKSOFFA 
MED ARMSTÖD
   2-SITS 3-SITS
LÅngsoffa - VALFRI LÄNGD
KLASSISK PARKSOFFA 
MED ARMSTÖD
OCH TRÄÖVERLIGGARE
2-SITS 3-SITS
långsoffa - VALFRI LÄNGD

2-SITS 3-SITS 4-SITS
Långsoffor - VALFRI LÄNG
MED / utan ARMSTÖD
2-SITS 3-SITS 4-SITS
långsoffor -VALFRI LÄNGD
MED / utan ARMSTÖD
2-SITS 3-SITS 4-SITS
MED / utan ARMSTÖD


ENGELSK SOFFA MED ARMSTÖD
2-SITS  3-SITS
sTILREN PARKSOFFA
3-sits 6-sits
oRGANOwOOD
FORMRIK EXKLUSIV BAROCKSOFFA

2-SITS 3-SITS 4-SITS  
LÅNGSOFFOR - VALFRI LÄNGD
MED / UTAN ARMSTÖD
Flertal längder