Produkter > Mur / Väggmöbler > Gyllenkrok Murbänk 

GYLLENKROK

Gyllenkrok mur möbel är en trevlig möbel i rent hantverk. 
Genomgående dragstål med svarvade brickor mellan de massiva trädetaljerna. Ingångshål vackert förslutna med var unik trä plugg.


 • Fästs enkelt på ett lämpligt nivåstöd, t.ex. en granitmur, betong element eller trädäck 
 • Olika längder 500 - 2000 mm. Bänk, djup 450 mm och med ryggstöd 695 mm
 • Tillgänglighetsanpassa med ryggstöd och armstöd för att enklare ta sig i och ur vid funktionsnedsättning.
 • Armstöd i stål vänster + höger sida alt. endast ena sidan 
 • Flexi stål armstöd  för valfri placering 
 • Hållbart mot åverkan och möjligt att byta ut trädetaljer.
 • Endast trä av lokal karaktär används.
 • Många tillval av ytbehandling av stål och trä

  Malus OrganoSortiment    
  Tillgänglighetsanpassad   
  Miljöbedömd via BYGGVARUBEDÖMNINGEN, BVB ID 131474
   

Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu) + Fästelement (A2) + Expanderbult (Fzv)
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (OW01) + OrganoWood 02 (OW02)

Gyllenkrok Murbänk 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1100 -
Murbänk 2000 x 510
1101 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murpall 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1102 - Murbänk 500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1103 - Murbänk 2000 x 510
1104 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1105 - Murbänk 2000 x 510
1106 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1107 - Murbänk 2000 x 510
1108 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1109 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1110 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1111 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1112 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1113 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1114 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1115 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1116 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1117 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1118 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1119 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500
1121 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500

1120 - Flexi armstöd (valfri placering)

Gyllenkrok Murmöbel kundanpassad
Längd: 2000 mm
Djup: 510 alt. 695 mm
Vinklar: Sida/or kan kapas upp till 45 grader  ( 90 graders hörn )
1125 - Murmöbel kundanpassad

Gyllenkrok Murbänk 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
Bult hål: bredd cc 980 mm, Djup cc 350 mm (möjligt att anpassas till cc 180 mm)
Minimum mått nivåstöd. Längd:1040, Bredd: 410 mm.
1100 - Murbänk 2000 x 510
1101 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murpall 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1102 - Murbänk 500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1103 - Murbänk 2000 x 510
1104 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1105 - Murbänk 2000 x 510
1106 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1107 - Murbänk 2000 x 510
1108 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1109 - Murbänk 2000 x 510
1110 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1111 - Murbänk 2000 x 510
1112 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1113 - Murbänk 2000 x 510
1114 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1115 - Murbänk 2000 x 510
1116 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murmöbel kundanpassad
Längd: 2000 mm
Djup: 510 alt. 695 mm
Vinklar: Sida/or kan kapas upp till 45 grader  ( 90 graders hörn )
1125 - Murmöbel kundanpassad

Rekommenderad sitthöjd 450 - 550 mm

Gyllenkrok Murbänk 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1100 - Murbänk 2000 x 510
1101 - Murbänk 1500 x 510


Gyllenkrok Murpall 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1102 - Murbänk 500 x 510


Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1103 - Murbänk 2000 x 510
1104 - Murbänk 1500 x 510

Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål höger
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1105 - Murbänk 2000 x 510
1106 - Murbänk 1500 x 510


Gyllenkrok Murbänk med armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1107 - Murbänk 2000 x 510
1108 - Murbänk 1500 x 510


Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1109 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1110 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1111 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500


Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger + vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1112 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1113 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1114 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500

 

Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål höger 
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1115 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1116 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 1500
1117 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500


Gyllenkrok Murbänk med ryggstöd och armstöd i stål vänster
Sitthöjd: 110 mm + nivåstöd 
1118 - Murbänk 2000 x 695. Ryggstöd 2000
1119 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500
1121 - Murbänk 1500 x 695. Ryggstöd 1500


1120 - Flexi armstöd (valfri placering)


Gyllenkrok Murmöbel kundanpassad
Längd: 2000 mm
Djup: 510 alt. 695 mm
Vinklar: Sida/or kan kapas upp till 45 grader  ( 90 graders hörn )
1125 - Murmöbel kundanpassad


 

Trä
TV-Tm - Täckmålad NCS färgkulör
TV-La - Lasyr
TV-Li - Linoljefärg och Bio Impression
TV-Lo - Linolja
TV-KsTrä01 - Klotterskydd offer 
TV-Ek - Obehandlad ek
TV-Ow02 - OrganoWood 02 
TV-SIO - Sioo:x
TV-Wo - Träolja U
TV-Kt - Kinesisk träolja
TV-ID MÄRKNING 1/2 - ID märkning för att möbeln skall bli spårningsbar - kolv
TV-ID MÄRKNING 2/2 - ID märkning för att möbeln skall bli spårningsbar - arbete
TV-KS - Kvalitetsstämpel

Stål
TV-PL - Pulver lack RAL färgkulör  
TV-SL - Strukturfärg
TV-KSSTÅL01 - Klotterskydd permanent

Ingår alltid anppassat till varje möbel
Betong och sten
TB-SET -
Markbult - set

Gyllenkrok armstöd flexi
Längd: 510, Bredd: 60, Höjd: 220
1120 - Armstöd Flexi ( Valfri placering )


Levereras i färdigmonterade sittelement för fastsättning

Rekommendation:
Använda ankarmassa AC100 NORDIC (extra temperaturtålig) i hålen.

Design: Malus
Kvalitetstillverkad: Malus

Rostfritt stål (Rf) + Pulver lack (Pu) 
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (OW01) + OrganoWood 02 (OW02)
Fästelement (A4) + Expanderbult (Fzv)

Produktblad
Gyllenkrok murbänk.pdf


Montering
Gyllenkrok murmöbel - montering.pdf


Miljödata
Malus miljödata.pdf
Byggvarubedömningen miljödata.pdf


Vid förfrågan kan vi ta fram följande filer
2D-fil - dwg
3D-fil - dwg
3D-fil - step

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.