Produkter > Mur / Väggmöbler > Belle Murbänk

BELLE

Belle är enkel, robust och funktionell med en självklar plats i den offentliga miljön med sina många användningsområden. Inspirerad från populära Cecilia, nu med mjuk form.


Olika längder kan med fördel sättas ihop i olika konstellationer för att skapa en unik samlingsplats. 
Fästs enkelt på ett lämpligt nivåstöd, t.ex. en granitmur. Kombinera gärna med fristående.

Skapa fler sittplatser i det offentliga rummet genom att placera pallar och bänkar med rätt sitthöjd på befintliga murar som annars är för låga. 
Slutande murar är heller inget problem. Regleras enkelt genom att höja sittplatsens ena konsoll.

 • Fästs enkelt på ett lämpligt nivåstöd, t.ex. en granitmur, betong element, trädäck eller corténstålsflak
 • Olika längder 500 - 4000 mm. Djup 450 mm
 • Tillgänglighetsanpassa med ryggstöd och armstöd för att enklare ta sig i och ur vid funktionsnedsättning.
 • Armstöd i stål vänster + höger
 • Flexi stål armstöd placeras valfritt på sitsen
 • Hållbart mot åverkan och möjligt att byta ut trädetaljer.
 • Endast trä av lokal karaktär används.
 • Många tillval av ytbehandling av stål och trä

  Malus OrganoSortiment    
  Tillgänglighetsanpassad   
  Miljöbedömd via BYGGVARUBEDÖMNINGEN, BVB ID 137315

Rostfritt stål (Rf) + Fästelement (A4&Fz)
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (OW01) + OrganoWood 02 (OW02)


Form konsol - set
Ovala bulthål för infästning cc: 90 mm (min: 80 mm - max: 100 mm)
Sits höjd: 85 mm + nivåstöd mur


U konsol - set
Reglerbar höjd. Regleras på båda sidor alt. ena sidan.
Reglerbarhet för konsollen: 44 mm, 48 mm, 52 mm, 55 mm, 59  mm, 63 mm, 70 mm
Sits höjd blir: 76 mm, 79 mm, 87 mm, 91 mm, 95 mm, 102 mm + nivåstöd mur X mm.

Bulthål för infästning i muren cc 80 mm, cc 110 mm, cc 150 mm, cc 200 mm, cc 325 mm 


U-konsol - set
Reglerbar höjd 80-128 mm. Regleras på båda sidor alt. ena sidan.
Reglerbarhet: 80 mm, 85,5 mm, 91 mm, 95 mm, 96,5  mm, 102 mm, 106 mm, 110 mm, 117 mm, 122,5 mm, 128 mm  
Sits höjd blir: 112 mm, 117,5 mm, 123 mm, 127 mm, 134 mm, 138 mm, 142 mm, 149 mm154,5 mm, 160 mm + nivåstöd mur X mm.

Bulthål för infästning i muren cc 80 mm, cc 110 mm, cc 150 mm, cc 200 mm, cc 325 mm                    Infästning ovanifrån i L-betongstöd med topp 80 mm
Monteras centrerat alt. framskjutande "svävande" bänkparti 
U form som läggs över toppen på L-stödet. Bultas rakt igenom L-stödet.
Reglerbarhet för konsollen: 44 mm, 48 mm, 52 mm, 55 mm, 59  mm, 63 mm, 70 mm
Sits höjd blir: 79 mm, 82 mm, 87 mm, 90 mm, 94 mm, 98 mm, 105 mm 
+ nivåstöd L-stöd höjd 450 mm (Förslagsvis St:Erik L-Stöd 5Kn/M2, Not fjäder)


Infästning ovanifrån i L-betongstöd med topp 80 mm
Fullt Justerbar framåt-bakåt i djupled
U form som läggs över toppen på L-stödet. Bultas rakt igenom L-stödet.
Reglerbarhet för konsollen: 44 mm, 48 mm, 52 mm, 55 mm, 59  mm, 63 mm, 70 mm
Sits höjd blir: 79 mm, 82 mm, 87 mm, 90 mm, 94 mm, 98 mm, 105 mm
+ nivåstöd L-stöd höjd 450 mm (Förslagsvis St:Erik L-Stöd 5Kn/M2, Not fjäder)


V-väggfäste
Sits höjd: 55 mm. 
Rekommenderad höjd för placering 450-550 mm


Fristående
Gavel ben för lös placering (Kan även bultas i mark alt. plats gjutas)
Sits höjd: 490 mm.


Generellt
Sits längd: min 500 - max 4000 mm
Sits djup: 450 mm
Ryggstöds höjd: 400 mm
Armstöd: 440 x 50 mm. Höjd: 220 mm


3068 - Kundanpassad mur möbel i sektioner

Levereras i färdigmonterade sittelement för fastsättning
Enligt erhållen ritning med längdmått.
Tillsågning, kapning, planhyvlat, samtliga kanter fasade R3

Längd (min) 0,5m  (max) 4m att utgå ifrån.


Infästning ovanifrån på befintlig/ny mur med jämn höjd från mark
Form konsol - set
Ovala bulthål för infästning cc: 90 mm (min:80 mm - max:100 mm)
Sits höjd: 85 mm + nivåstöd mur

3064FK -
Pall 500 mm
3065FK -
Bänk 1000 mm
3020FK -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066FK -
Bänk 1500 mm
3021FK -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067FK -
Bänk 2000 mm
3022FK -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069FK -
Långbänk 3000 mm
3023FK -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm


Infästning ovanifrån på befintlig befintlig/ny mur med ojämn/lutande höjd från mark
U konsol - set
Reglerbar höjd 44-70 mm. Regleras på båda sidor alt. ena sidan.
Reglerbarhet:  (min)44 mm, 48 mm, 52 mm, 55 mm, 59  mm, 63 mm, (max) 70 mm

Bulthål för infästning cc 
1. min 40mm, max 80mm
2. min 100mm, max 140mm
3. min 160mm, max 200mm
4. min 220mm, max 260mm
Sits höjd: 74-100 mm + nivåstöd mur

3064UK1 -
Pall 500 mm
3065UK1 -
Bänk 1000 mm
3020UK1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066UK1 -
Bänk 1500 mm
3021UK1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067UK1 -
Bänk 2000 mm
3022UK1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069UK1 -
Långbänk 3000 mm
3023UK1 -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm


Infästning ovanifrån på befintlig befintlig/ny mur med ojämn/lutande höjd från mark
U-konsol - set
Reglerbar höjd 80-128 mm. Regleras på båda sidor alt. ena sidan.
Reglerbarhet: (min) 80 mm, 85,5 mm, 91 mm, 95 mm, 96,5  mm, 102 mm, 106 mm, 110 mm, 117 mm, 122,5 mm, (max) 128 mm  

Bulthål för infästning cc 
1. min 40mm, max 80mm
2. min 100mm, max 140mm
3. min 160mm, max 200mm
4. min 220mm, max 260mm
Sits höjd 110 - 158 mm + nivåstöd mur

3064UK2 -
Pall 500 mm
3065UK2 -
Bänk 1000 mm
3020UK2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066UK2 -
Bänk 1500 mm
3021UK2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067UK2 -
Bänk 2000 mm
3022UK2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069UK2 -
Långbänk 3000 mm
3023UK2 -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm


Infästning ovanifrån i L-betongstöd med topp 80 mm
Monteras centrerat alt. bak med framskjutande bänkparti
U form som läggs över toppen på L-stödet. Bultas rakt igenom L-stödet.
Sits höjd: 75 mm + nivåstöd L-stöd höjd 450 mm (Förslagsvis St:Erik L-Stöd 5Kn/M2, Not fjäder)

3064LS1 -
Pall 500 mm
3065LS1 -
Bänk 1000 mm
3020LS1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066LS1 -
Bänk 1500 mm
3021LS1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067LS1 -
Bänk 2000 mm
3022LS1 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069LS1 -
Långbänk 3000 mm
3023LS1 -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm


Infästning ovanifrån i L-betongstöd med topp 80 mm
Fullt Justerbar framåt-bakåt i djupled
U form som läggs över toppen på L-stödet. Bultas rakt igenom L-stödet.
Sits höjd: 75 mm + nivåstöd L-stöd höjd 450 mm (Förslagsvis St:Erik L-Stöd 5Kn/M2, Not fjäder)

3064LS2 -
Pall 500 mm
3065LS2 -
Bänk 1000 mm
3020LS2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066LS2 -
Bänk 1500 mm
3021LS2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067LS2 -
Bänk 2000 mm
3022LS2 -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069LS2 -
Långbänk 3000 mm
3023LS2 -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm


Vägghängd i vägg/mur/L-stöd
V-väggfäste
Sits höjd: 55 mm. Rekommenderad höjd för placering 450-550 mm

3064V -
Pall 500 mm
3065V -
Bänk 1000 mm
3020V -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066V -
Bänk 1500 mm
3021V -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067V -
Bänk 2000 mm
3022V -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069V -
Långbänk 3000 mm
3023V -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm

Fristående
Gavel ben för lös placering (Kan även bultas i mark alt. plats gjutas)
Möbel sitthöjd: 490 mm.

3064FS -
Pall 500 mm
3065FS -
Bänk 1000 mm
3020FS -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1000 mm
3066FS -
Bänk 1500 mm
3021FS -
Bänk med ryggstöd och armstöd 1500 mm
3067FS -
Bänk 2000 mm
3022FS -
Bänk med ryggstöd och armstöd 2000 mm
3069FS -
Långbänk 3000 mm
3023FS -
Långbänk med ryggstöd och armstöd 3000 mm

3068 - Kundanpassad amfi möbel i sektioner

Levereras i färdigmonterade sittelement för fastsättning
Enligt erhållen ritning med längdmått.
Tillsågning, kapning, planhyvlat, samtliga kanter fasade R3

Längd (min) 500 mm  (max) 4000 mm


Trä 
TV-Tm - Täckmålad NCS färgkulör
TV-La - Lasyr
TV-Li - Linoljefärg och Bio Impression
TV-Lo - Linolja
TV-KsTrä01 - Klotterskydd offer 
TV-Ek - Obehandlad ek
TV-Ow02 - OrganoWood 02 
TV-SIO - Sioo:x
TV-Wo - Träolja U
TV-Kt - Kinesisk träolja
TV-ID MÄRKNING 1/2 - ID märkning för att möbeln skall bli spårningsbar - kolv
TV-ID MÄRKNING 2/2 - ID märkning för att möbeln skall bli spårningsbar - arbete
TV-KS - Kvalitetsstämpel

Stål 
TV-PL - Pulver lack RAL färgkulör  
TV-SL - Strukturfärg
TV-KSSTÅL01 - Klotterskydd permanent

Ståldetaljer kan även fås i följande utföranden
Cortén stål (Co)
Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn)
Stål (Bs) + Varmförzinkat (Zn) + Pulver lack (Pu)

Centralt armstöd
Placeras valfritt på sits ytan
1160 RfPu -
Flexi F armstöd 440

Ingår alltid anppassat till varje möbel
Betong och sten
TB-SET -
Markbult - set

Tillval
Trädäck
TB-SET M6,3x50 A4 4 - Fastskruvning - set


Levereras i färdigmonterade sittelement för fastsättning

Rekommendation:
Använda ankarmassa AC100 NORDIC (extra temperaturtålig) i hålen.

Design: Malus
Kvalitetstillverkad: Malus

Rostfritt stål (Rf) 
Furu (Fu) + OrganoWood 01 (OW01) + OrganoWood 02 (OW02)
Fästelement (A4)

Produktblad
Belle murbänk - produktlad.pdf


Montering


Miljödatablad
Malus miljödata.pdf
Byggvarubedömningen miljödata.pdf


Top view / side view


Vid förfrågan kan vi ta fram följande filer
2D-fil - dwg
3D-fil - dwg
3D-fil - step

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.