Produkter > Trädgropsfundament i prefab betong >Drakenerg trädgropsfundament i prefab betong 


Drakenberg trädgropsfundament i prefabricerad betong i delar. Skyddar emot kringliggande markbeläggning samt avlastar det nyplanterade trädets rötter ifrån punktlaster vilket annars försvårar trädets tillväxt.

 • Kombinationen trädgropsfundament, trädgropsram och markgaller tar skonsamt emot punktlasterna vid trädets rot zon.
 • Förhindrar att jorden och rötterna komprimeras.
 • Trädets naturliga rottillväxt stimuleras bättre.
 • Effektiv låsning av betonglådans hörn med hjälp av stålstag.
 • Ingjuten gängtapp på ovansidan för enkla lyft.
 • Möjligt att byta ut enskild del vi skada.
 • Lång livscykel.

  Miljöbedömd via BYGGVARUBEDÖMNINGEN, BVB ID 92025 

Prefab betong (Bt)
Färgklör: Naturgrå
Synliga ytor av kvastad betong.

Yttermått: 1400 x 1400 mm
Volym: 0,807 kubik
Höjd: 600 mm
Tjocklek: 120 mm
Avstånd (ovansida - botten av hajtand): 130 mm
Belastning: Trädgropsfundament +trädgropsram i stål +markgaller ≧125 kN ( ca: 12 ton)

2083 Bt - Drakenberg trädgropsfundament hajtand i prefab betong


 


Förankring
20830-D -
Armeringssprintar x6st
TB-BP1 -
Markplatta 500x500x50mm x4st  

 

Rekommendation
Följande produkter sälj inte utav Malus

 • För extra stabilisering av trädroten används med fördel trädförankringssystemet Duckbill 
 • Vid lyft av prefab fundaments delar används med fördel Lyftwire SKT-Stropp THL-M16 alt. 
  Lyftögla LT M16 Fzv C15 DIN 580 CE-MÄRKT
 • Använd vid behov bevattnings säck. Förslagsvis Treegator 75L

Markplattor placeras under prefab betongelmenten i samtliga hörn 
och längs med långsidor för att få bädden jämnt placerad.

Prefab betong elementen låses ihop med armeringssprintar.

Placera dränerings rör i botten av rengbädds magasinet

Övrig info:
Mindre volymer kan levereras omgående. Större volymer tillverkas på beställning.

Som standard levereras elementen icke lossat köparen och egen truck är nödvändig. Finns inte den möjligheten så meddela Malus så ordnar vi så att godset kommer med kranbil.

Design: Edges
Kvalitetstillverkad: Malus

Prefab betong (Bt)

Produktblad
Drakenberg trädgropsfundamnet i prefab betong 4-delad.pdf

Miljödata
Malus miljödata.pdf
Sundahus miljödata 2083.pdf
Sundahus miljödata.pdf
Byggvarubedömningen miljödata.pdf


Vid förfrågan kan vi ta fram följande filer
2D-fil - dwg
3D-fil - dwg
3D-fil - step


Information om växtbäddar
Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017 - pdf
Växtbäddar i Stockholms stad - Stockholmsmodellen - pdf
Växtbäddar i Stockholms stad - utförandebeskrivning - pdf


Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.