+46 (0) 8 26 87 48

SPARREHOLM

 

 

 

 

 

Artikelnummer
2084A1
Trädgropsram i stål för markgaller
2084A2 Trädgropsram i stål för markgaller med kantstöd
2084A3 Trädgropsram i stål för markgaller med kantstöd och fäste för markgaller / stamskydd

 
 

Malus® Sparreholm trädgropsram i stål för markgaller är framtaget tillsammans med trädexpert. Resultatet blev en stabil och kraftig trädgropsram i stål som fyller flera funktioner. Det skyddar trädets ytrötter både ifrån sidan och ovanifrån. Ramen ger ett bra och effektivt kantstöd mot kringliggande markbeläggning samt håller markgallret på plats.

Trädgrops ramen kan förses med kantstöd emot kringliggande markbeläggning och demonterbara stödhållare. Stödhållarna utrustas med olika fästen för att hålla markgaller delar på plats och för montering utav Malus stamskydd.

Önskas markgallret bultas ihop på traditionellt vis med tvärgående bult används trädgropsramar art.nr.2084A2 eller art.nr.2084A3. Olika fästen kan sedan användas för att fästa Malus stamskydd direkt i markgallret.


Önska markgaller delar kunna placeras var del löst i ramen används trädgropsram art.nr.2084A3. Olika fästen kan sedan användas för att fästa Malus stamskydd direkt i trädgropsramen. Det möjliggör städning under genom att varje markgaller del enkelt kan flyttas undan för rensning utav ogräs samt rengöring av t.ex. cigarett fimpar.

Stamskydd av olika slag används oftast i omedelbar närhet till trafik vilket medför skaderisk och vibrationer. Trädgropsramen är därför helt demonterbar och vid påkörning går det enkelt att byta ut enskilda delar och stamskydd.


Trädgropsram i stål art.nr.2084A3 har ytterligare fördelar. Markgallret är helt fristående ifrån ihopkoppling vilket gör att vid påkörning spricker inte markgallret utan är oftast intakt och behöver inte bytas ut. Fästhållarna är också utrustade med speciella vibrationsbrickor som låser sig vid minsta vibration eller påkörning vilket förstärker konstruktionen vid en plötslig yttre åverkan.

Trädgropsramen kan användas enskilt men att föredra är att den placeras ovanpå Malus Drakenberg trädgropsfundament i prefabricerad betong.

Hålen i ramens botten gör det möjligt att fixera ramen genom att först borra in gängstänger i Drakenberg trädgropsfundament. Sedan förser man gängstängerna med muttrar och eventuellt brickor vilket möjliggör finjustering av ramen i höjd led. Därefter gör man en undergjutning. Processen möjliggör inpassning så att markgallret ligger dikt an mot markens ytbeläggning.

 

  • Underhållsfri  
  • Miljöbedömd via  
  • Miljöbedöm via  
     
Material / Ytbehandling / Färgkulör

Varmförzinkat stål (S+VF)
Lång livslängd, underhållsfritt. 


Varmförzinkat stål

Fästelement
Varmförzinkat utförande

Tillval

Kundanpassad RAL färgkulör (TV-PL+Kulör)
Professionell pulverlack från världsledande aktören AkzoNobel.
Miljö & kostnadseffektiv.


Valfri RAL kulör


Tillval tillverkas på beställning. Leveranstid 3-8 veckor. Igångsättningskostnad och tillägg för ytbehandling tillkommer.

Mått

Yttermått: 140 x 140 cm
Höjd ram: 17 cm
Höjd ram med kantstöd: 21 cm

Tillbehör

Malus Bergvik fäste ihop med Sparreholm trädgropsram i stål.
Art.nr.2087C

STANDARD - används i nya projekt eller vid ombyggnad som en helhetslösning.

Ett mycket kraftigt specialformat fäste konstruerat för att tåla tuffa påfrestningar. Fästet används när Malus Bergvik stamskydd rund låg/hög skall appliceras på Malus Sparreholm trädgropsram i stål art.nr.2084A3VF. Fästet monteras fast i ramens demonterbara stödhållare. Lösningens fördel är att markgaller delar kan placeras var för sig löst i ramen utan bultning. Det möjliggör städning under genom att varje markgaller del då enkelt kan flyttas undan för rensning av ogräs samt rengöring av t.ex. cigarett fimpar. Medföljer speciella vibrations brickor som låser sig vid minsta vibration eller påkörning vilket förstärker konstruktionen vid en plötslig yttre åverkan. Används ihop med Malus Cortland klassiskt markgaller med yttermått 140x140cm och inner diameter 70 cm. Genom att ramen används är spelrummet redan tilltaget 20 cm mellan markgalleroch trädets planteringsyta. Efter montering går det bra att fylla upp ytterligare med "jord". Levereras med tillhörande bultar.

Malus Sparreholm fäste för lös placering utav markgaller
OBS! Om inte annat fäste väljs ingår alltid detta fästet vid leverans utav ram art.nr.2084A3
Art.nr.2084D

STANDARD - används i nya projekt och vid ombyggnad samt till redan befintliga planteringar som inte har markgaller.

Ett specialfäste utformat för hålla de löst markgaller delarna på plats i Sparreholm trädgropsram i stål art.nr.2084A3. Används ihop med Malus Cortland markgaller klassiskt eller heltäckt med yttermått 140x140cm och inner diameter 70 cm. Fästet monteras fast i ramens demonterbara stödhållare. Lösningens fördel är att markgaller delar kan placeras var för sig löst i ramen utan bultning. Det möjliggör städning under genom att varje markgaller del då enkelt kan flyttas undan för rensning av ogräs samt rengöring av t.ex. cigarett fimpar. Medföljer speciella vibrations brickor som låser sig vid minsta vibration eller påkörning vilket förstärker konstruktionen vid en plötslig yttre åverkan. Genom att ramen används är spelrummet redan tilltaget 20cm mellan markgaller och trädets planteringsyta. Efter montering går det bra att fylla upp ytterligare med "jord". Levereras med tillhörande bultar.

GUIDE "IHOP KOPPLINGS SCHEMA SPARREHOLM TRÄDGROPSRAM I STÅL"

Service av reservdelar

Montering / Fastsättning

Levereras i delar för enkel ihop sättning. Mindre volymer kan levereras omgående. Större volymer tillverkas på beställning.

Design / Tillverkning

Designad av PIRUS och kvalitetstillverkad av Malus.
Handla av Malus och stöd svensk och europeisk småindustri.
Till största del används familjeföretag.

Användningsexempel

Passar i alla stadsmiljöer. Används med fördel tillsammans med övriga trädskyddsprodukter

Underhåll och skötsel

Material
Stål 

Ytbehandling 
Varmförzinkning

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.