+46 (0) 8 26 87 48

 Nyheter från Malus

Malus Organo Sortiment

OrganoWood effektivt vattenbaserad trädskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Det behandlade träet får flamskyddande egenskaper och förbättrat motstånd mot röta.
Fri från miljöfarliga tungmetaller, biocider och lösningsmedel
Behandlingen rekommenderas utav:
Naturskyddsföreningen - "Ett bra miljöval enligt Naturskyddsföreningen."
Kemikalieinspektionen - "Klassar produkten som ofarlig för miljön och hälsan."
Miljöbedömd via Byggvarubedömningen.
Behandlad med OW träskydd 01 och OW träskydd 02.
Behandlat trä får en ljus, len yta som åldras vackert och med tiden blir naturligt silvergrå.

Cykelställ

Som resultat av en stor efterfrågan på cykelpollare och cykelställställ för användning vid utrustning, nyexploatering och förnyelse av den offentliga miljön har Malus tagit fram en ny serie med innovativa, praktiska och kvalitativa cykelpollare och cykelställ.

Byggvarubedömningen

Malus har i sin strävan efter att på ett bra sätt möta kundernas hårda krav på bra produkter nu även börjat miljöbedöma produktsortimentet. Sedan mitten av 2016 återfinns därför nu flertalet av Malus produkter hos Byggvarubedömningen.

Vad är byggvarubedömingen?

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Läs vidare på www.byggvarubedomningen.se

Stockholms Stads kurs om växtbäddar

Till följd av ett bra och trevligt samarbete med trafikkontoret blev vi på Malus inbjudana till Stockholms Stads kurs om växtbäddar. En kurs som hålls av Sveriges, eller kankse till och med Europas främsta experter gällande träd i stadsmiljö. Idag är däför vi på Malus diplomerade i just detta område. Det är med stor entusiasm och passion som vi kommer att hjälpa till att sprida vidare kunskapen om trädens behov och vi fortsätter även vårt arbete med att utveckla produkter för att skydda städernas grönska.

Skydd för träden

Som ett resultat av önskemål från olika aktörer på produkter som på ett bra sätt kan skydda träd i stadsmiljö har Malus tagit fram ett flertal moderna och funktionella produkter som idag är mycket uppskattade inslag i vår stadsmiljö.

I samarbete med trädexperter har Malus exempelvis utvecklat ett innovativt heltäckande markgaller utrustat med marknadens förmodligen tåligaste plog- och påkörningsskydd. Marknadens gensvar lät inte vänta, produkten blev en succé!