+46 (0) 8 26 87 48

 Nyheter från Malus landskaps- och markutrustningar AB

Svanetorp soffa

OrganoWood är en effektiv vattenbaserad träskyddsprodukt, den består av kiselmineraler och naturliga växtämnen.
Det behandlade träet får flamskyddande egenskaper och ett förbättrat motstånd mot röta.
Behandlat trä får en ljus och len yta som åldras vackert och med tiden blir naturligt silvergrå.
Produkten är fri från miljöfarliga tungmetaller, biocider och lösningsmedel.
Behandlad med OW träskydd 01 och med OW träskydd 02.
Miljöbedömd via Byggvarubedömningen

Behandlingen rekommenderas av:
Naturskyddsföreningen - " Ett bra miljöval enligt Naturskyddsföreningen "
Kemikalieinspektionen  - " Klassar produkten som ofarlig för miljön och hälsan "

 

Cykelställ

Som ett resultat av en stor efterfrågan på cykelpollare och cykelställ har Malus tagit fram en ny serie med innovativa och
praktiska cykelpollare och cykelställ. Används vid utrustning, nyexploatering och förnyelse i den offentliga miljön.

Byggvarubedömningen

Malus har i sin strävan efter att på ett bra sätt möta kundernas hårda krav på bra produkter nu även börjat miljöbedöma produktsortimentet. Sedan mitten av 2016 återfinns därför nu flertalet av Malus produkter hos Byggvarubedömningen.

Vad är byggvarubedömingen?

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Läs vidare på www.byggvarubedomningen.se

Stockholms Stads kurs om växtbäddar

Till följd av ett bra och trevligt samarbete med Trafikkontoret blev vi på Malus inbjudna till Stockholms Stads kurs om växtbäddar. En kurs som hålls av Sveriges, eller kanske till och med Europas främsta experter gällande träd i stadsmiljö. På Malus är vi idag diplomerade i just detta område.

Det är med stor entusiasm som vi kommer att hjälpa till med att sprida kunskapen om trädens behov vidare.
Vi fortsätter även vårt arbete med att utveckla produkter som ska skydda städernas grönska.

Skydd för träden

Många olika aktörer har haft önskemål om produkter som på ett bra sätt kan skydda träd i stadsmiljö.
Malus tog fram ett flertal moderna och funktionella produkter. Dessa är idag ett mycket uppskattat
inslag i vår stadsmiljö.

I samarbete med trädexperter har Malus bland annat utvecklat ett innovativt heltäckande markgaller, 
utrustat med marknadens förmodligen tåligaste plog- och påkörningsskydd.
Marknadens gensvar lät inte vänta på sig, produkten blev en succé.