+46 (0) 8 26 87 48

  Välkommen till Malus landskaps- och markutrustningar AB 
För oss är varje kund viktig

 

Malus är företaget som värdesätter funktion, tillgänglighet och kvalité. 
Vi jobbar för att tillgodose de behov som finns i det offentliga rummet. Det gör vi genom att erbjuda lösningar för bland annat renhållning och utsmyckning 
i park-, lek- och stadsmiljö. Vårt sortiment består av exempelvis skräpkorgar, cykelställ, stamskydd och möbler.
Vår målsättning är att utforma produkter som är tillgängliga för alla.

Väl genomtänkta produktionsmetoder och råvaror av hög kvalité har för Malus resulterat i slutprodukter med lång livslängd och liten påverkan på miljön.

Handla av Malus produkter och stöd svensk och europeisk småindustri. 

Nyheter