+46 (0) 8 26 87 48

  Välkommen till Malus 
För oss är varje kund viktig

Malus är företaget som värdesätter funktion, tillgänglighet och kvalité. Vi jobbar för att tillfredsställa de behov  som finns i det offentliga rummet. Detta genom att erbjuda lösningar för renhållning, utsmyckning och möten i bl a park-, lek- och stadsmiljö. Vårt sortiment innefattar därför exempelvis skräpkorgar, askkoppar, blomsterurnor och möbler. 

Vår målsättning är att utforma produkter som är tillgängliga för alla. Genomtänkta produktionsmetoder och råvaror av hög kvalité har resulterat i slutprodukter med lång livslängd och liten påverkan på miljön. Handla av Malus och stöd svensk och europeisk småindustri! 

 Senaste nytt