+46 (0) 8 26 87 48

Cecilia amfibänk- och pallserie
Malus Organo Sortiment

Artikelnummer

3054 Pall

3055 Bänk 2-sits

3056 Bänk 3-sits

3057 Kundanpassad bänk

Info: Vid beställning uppge behandling för trä och stål
(art.nr. + förkortningar)

Malus® Cecilia är enkel, robust och funktionell med en självklar plats i den offentliga miljön med sina många användningsområden. Olika längder kan med fördel sättas ihop i olika konstellationer för att skapa en unik samlingsplats. Fästs enkelt på ett lämpligt nivåstöd, t.ex. en granitmur. Utforma en amfiteater med tydlig identitet, liten eller stor. Ge möjlighet till ett behagligt socialt klimat. Bra miljö val med högkvalitativa material för en lång livscykel och låga underhållskostnader. Hållbart mot åverkan och möjligt att byta ut detaljer. Endast miljövänligt behandlat trä och trä av lokal karaktär används.

 

Material / Ytbehandling / Färgkulör

Ek (E)
FSC certifierad svensk massiv ek. Vald ur trädstammen för att erhålla högsta kvalité. Beständigt träslag med lång livslängd för att hålla i generationer. Bra miljöval. Underhållsfritt. 
Allt trä har fasade kanter.

 


Malus Organo Sortiment (OW02)
OrganoWood 02 effektivt vattenbaserad trädskyddsprodukt som innehåller oganiska kisleplymerer. Det behandlade träet får förbättrat skydd mot smuts, vatten och fukt.
Fri från miljöfarliga tungmetaller, biocider och lösningsmedel.

Behandlingen rekommenderas av:
Naturskyddsföreningen - Ett bra miljöval enligt Naturskyddsföreningen
Kemikalieinspektionen - Klassar produkten som ofarlig för miljön och hälsan
Byggvarubedömningen - Rekommenderas

Sunda Hus - Bedömning B

Behandlat trä får en ljus, len yta som åldras vackert och med tiden blir naturligt vackert grå.


OrganoWood

 

Rostfritt stål (RF)
Bärande delar.
Underhållsfritt. Återvinningsbart. Bra miljöval. Lång livslängd.


Rostfritt omålad
 


Fästelement
Högkvalitativt rostfritt A2 och delvis syrafast utförande A4

Tillval

* Furu (TV-F)
FSC certifierad svensk furu från nord- och mellan Sverige, vald ur trädstammen för att erhålla hög kvalité, klass 1 sortering.
Allt trä har runda fasade kanter
.


Malus Organo Sortiment (TV-OW01 & 02)
OrganoWood 01 effektivt vattenbaserad trädskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Det behandlade träet får flamskyddande egenskaper och förbättrat motstånd mot röta.

OrganoWood 02 effektivt vattenbaserad trädskyddsprodukt som innehåller oganiska kisleplymerer. Det behandlade träet får förbättrat skydd mot smuts, vatten och fukt.
Fri från miljöfarliga tungmetaller, biocider och lösningsmedel.

Behandlat trä får en ljus, len yta som åldras vackert och med tiden blir naturligt vackert grå.


OrganoWood
 


Klotterskydd (TV-KS)
Vattenburen vaxdispersion.
Bättre miljöval.
Appliceras 4 ggr.
Fångar upp spray, pensel, tectylklotter och tuschklotter.
Lätt biologisk nedbrytbar enligt OECD Guidline 302B.
Godkänk enligt BRO 2004 och trafikverkets krav.
(Appliceras efter OrganoWood behandling)

 


* Tillval tillverkas på beställning. Leveranstid 4-10 veckor.
* Igångsättningskostnad och tillägg för färgkulör/behandling tillkommer.

Mått

Pall 1-sits
Sittyta: 50 x 45 cm
Sitthöjd: 8,5 cm (plus nivåstöd)
Rekommenderad sitthöjd 45 - 50 cm

Bänk 2-sits
Sittyta: 100 x 45 cm
Sitthöjd: 8,5 cm (plus nivåstöd)
Rekommenderad sitthöjd 45 - 50 cm

Bänk 3-sits
Sittyta: 150 x 45 cm
Sitthöjd: 8,5 cm (plus nivåstöd)
Rekommenderad sitthöjd 45 - 50 cm

Amfibänk
Sittyta: (kundanpassad) X x 45 cm
Sitthöjd: 8,5 cm (plus nivåstöd)
Rekommenderad sitthöjd 45 - 50 cm

Montering / Fastsättning

Levereras med färdigmonterat sittelement.
För enkelt montering på plats.
Expanderbultning i nivåstöd.

Kundanpassad amfibänk
Levereras med färdigmonterade sittelement.
För enkelt montering på plats.
Expanderbultning i nivåstöd.
Längdmått och vinklar kapas utav Malus efter erhållen ritning.

Rekommendation:
Använda ankarmassa AC100 NORDIC (extra temperaturtålig) i hålen.

Design / Tillverkning

Designad av PIRUS, kvalitetstillverkad av Malus.
Handla av Malus och stöd svensk och europeisk småindustri.
Till största del används familjeföretag!

Användningsexempel

Passar utmärkt i alla offentliga rum där det finns behov utav sköna pauser. Generell park och gatumiljö, torg, skola, förskola, gård, park, lekplats, parklek, hotell, marina, hållplats, konferensanläggning, badplats, golfbana, servicehus m.fl.

Underhåll och skötsel

Material
Rostfritt stål / Furu / Ek / Fästelement
 
Ytbehandling
OrganoWood / Klotterskydd


Beställ nya reservdelar och bättringsfärger

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.