+46 (0) 8 26 87 48

Trädskydd och växtskydd

Framtidens städer behöver grönska!

Genom att plantera fler träd i stadsmiljö kan vi skapa en omgivning som både är vacker och mer levande.
Vi på Malus känner oss säkra på att naturens närvaro skapar en ökad livskvalitet för alla människor och har därför satsat på att ta fram bästa möjliga skydd för dessa träd.

I vår produktserie finner du olika sorters stamskydd, markgaller, plog-/påkörningsskydd, trädgropsramar samt trädgropsfundament mm.
Vi erbjuder även kantskydd för rabatter och gräsmattor, allt för att underlätta växtlighetens samspel med staden.
Produkterna är framtagna i samarbete med trädexperter och stadsträdgårdsmästare.

Malus vill hjälpa till att sprida kunskap om stadsträdens livsvillkor och rekommenderar därför varmt att läsa
Stockholms Stads "Växtbäddar i Stockholm Stad en handbok 2009.02.23" samt ”Skydda träden vid arbete riktlinjer Länsstyrelsen” som PDF dokument.

Bergvik stamskydd båge låg

Bergvik stamskydd båge hög

Amora trädbänk och soffa
 

Bergvik stamskydd rund låg

Bergvik stamskydd rund hög

Giffard stamskydd oval låg

Giffard stamskydd oval hög

Cortland heltäckande markgaller

Cortland klassiskt markgaller

Stenbock plog/påkörningsskydd
Tjocklek: 12 mm

Spartan plog/påkörningsskydd
Tjocklek: 8 mm

Sparreholm trädgropsram i stål

 

Sparreholm Slim trädgropsram i stål

Drakenberg trädgropsfundament i betong

Drakenberg trädgropsfundament i helgjuten betong

Bergvik stamskydd skylthållare

Grönsö System kantskydd/gräs/jord/grus