+46 (0) 8 26 87 48

Tillgänglighetsanpassning


 

Människor med funktionshinder ska ha tillgång till den offentliga miljön på samma villkor som alla andra. Allt i vårt samhälle är inte tillgängligt
för denna grupp.

Vi på Malus förstod i ett tidigt skede att det var brist på bland annat tillgänglighetsanpassade möbler, därför bestämde vi oss att bli ett föredöme för andra
genom att bedriva en verksamhet som bidrar till ett mer inkluderande samhälle för alla.

I ett samarbete med Stockholms Stad fick vi chansen att ta del av de önskemål som fanns för den offentliga miljön. De riktlinjer som togs fram har sedan
kunnat användas för att tillgodose de behov som finns.
Malus har jobbat med bland annat färg och design för att göra möblerna mer tillgänglighetsanpassade.