+46 (0) 8 26 87 48

VATTEN BASERAD FÄRG - Är skonsam mot miljön

Ögat skildrar färgens nyans och ytfinish. Det väsentliga är osynligt för ögat, därför är målning en fråga om förtroende.

Professionell vattenburen färg av högsta kvalité är ett bättre miljöval, vattenburen färg är skonsammare för miljön.

Täckmålning ger en slät och vacker yta med bra skydd för väder och vind. Täckfärgen har mycket bra skydd emot nötning, god kemikalieresistens samt god resistens mot olja och fetter.

Vi vill erbjuda produkter av hög kvalité och därför har vi valt att använda oss utav högkvalitativ grundfärg och täckfärg. Detta för att garantera en lång livscykel och låga underhållskostnader.

Skyddet är idealiskt för offentliga produkter såsom t ex möbler.

Överallt i våra samhällen används täckfärg för att skydda och ge färg åt våra ytor.

 

FÖRDELAR  

  • Vattenburen färg är skonsam mot miljön
  • Färgens konsistens gör att hörn och kanter blir jämnare och finare
  • Hälsosammare applicering för en bra arbetsmiljö
  • Enklare och miljövänligare rengöring
  • För längre underhållsintervall
  • Ger friktionsfri eller antistatisk yta
  • Inga lösningsmedel
  • Rep och slittåligt
  • Miljö & kostnadseffektivt
  • Ytanpassad

 

TILLVERKNING

Färg som används tillhandahålls utav den världsledande aktören AkzoNobel. Ett företag med stort ansvarstagande och som levererar hållbara produkter. Med den gedigna kompetensen i ryggen kan vi på Malus känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras och distribueras. Hänsyn och kontroll har gjorts i alla led för en minimal miljöbelastning.

Malus använder enbart professionella yrkesmän inom industrin. Allt arbete i samband med applicering och användning utförs i enlighet med alla relevanta nationella hälso-, säkerhets- och miljöstandarder och – föreskrifter.

Korrekt tork process och en grundlig förbehandling är avgörande för det slutliga resultatet. Efter godkänd grund täckmålas ytan med önskad färgkulör. Slutresultatet är en bra skyddad produkt mot yttre påverkan och med en avsevärt förlängd livstid.

 

UNDERHÅLL

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrusningen underhållas.

Även industriellt ytbehandlade trädetaljer behöver underhåll.

Trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper, beroende på möjligheterna

att ta upp och avge fukt.

Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är ifrån sol, väta, temperatur och mekanisk nötning.

Var speciellt uppmärksam på horisontella och väderutsatta ytor. Vi rekommenderar att täckmålad furu inte används vid utsatta kustnära eller extremt fuktiga miljöer. Här lämpar sig OrganoWood behandlad furu och det hårdare träslaget ek.

När sprickor uppstår ökar hastigheten för fortsatt sprickbildning och flagning.

Skador som uppkommit på den laserade ytan vid transport eller montering av en möbel skall repareras omgående. Kontroll ska utföras efter montering av detaljer.

 

Nedan underhåll skall utföras för att lämnad garanti ska gälla

Underhåll skall utföras av fackman.

Produkten skall varsamt tvättas med jämna mellanrum med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel för att förhindra smuts och mikroorganismer att bilda växtunderlag för mögelsvamp.

Ytorna skall ses över med jämna mellanrum för att underhållsåtgärder ska kunna sättas in snarast, då det bedöms nödvändigt.

För utsatta ytor som bordsytor och sittytor skall bättringsmålning ske vid behov för att behålla god kondition och för att inte mikroorganismer ska bilda växtunderlag för mögelsvamp.

Extra viktigt är att bättra sprickor i träet med färg, detta för att undvika att vatten ansamlas och påbörjar nedbrytningsprocessen av träfibrerna.

Övriga ytor bör ses över och bättringsmålas vid behov.

Vid kraftigt slitage bör underhåll ske oftare.

Skador som uppkommit på den målade ytan vid transport eller vid montering av en möbel skall repareras omgående. Kontroll ska utföras efter montering av detaljer.

Garantin gäller inte för fläckar och prickar som uppstår vid åldrande eller för sprickbildning som alltid uppstår i levande material.

Läs vidare under garanti.

 

Malus generella skötselråd för underhåll av målade produkter

 

Malus rekommenderar att p rodukter i extra utsatt miljö t ex vägsalt, skall torkas av med ljummet vatten och med ett milt rengöringsmedel 2 ggr per år, (det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innehåller t ex ammoniak eller lösningsmedel).

Ett lämpligt komplement för att stärka de målade ytorna ytterligare efter rengöring är putsning med underhållsduk, Akzo Nobel Refresher.

Malus rekommenderar att översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede. Täckmålade ytor underhålls bäst genom ifyllande av uppkomna skador.

 

Malus rekommenderar, beroende på miljön, att ommålning görs vart 5:e till vart 10:e år alt. byter man ut samtliga eller delar utav trädetaljerna. Reservdelar tillhandahålls av Malus.

 

Malus förordar att undvika tvättning med aggressivt desinfektions medel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider). Placera inte produkter i de mest sura eller mycket alkaliska miljöerna som t ex kustnära områden. Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att produkten helt mister sitt skydd eller får ett försvagat skydd. Använd inte högtryckstvätt vid klottersanering. Vatten och rengöringsmedel pressas då in i eventuella sprickor och i flagnade ytors träfibrer.

 

Underhåll utav målade ytor skall utföras enligt nedan förutsättningar för att lämnad garanti skall gälla

 

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen skall vara °5C-°25C, relativ luftfuktighet skall vara under 70 % och träet skall ha en fuktkvot lägre än 16 % (använd fuktmätare).

Måla inte i direkt solljus. Undvik att måla om det föreligger risk för dagg.  

 

Rengöring

Tidigare behandlade ytor rengörs med målartvätt från Alcro-Beckers.

Ta bort löst sittande färg (förslagsvis används en skrapa).

Mattslipa underlaget lätt, slipa övergången mellan färgen och där färgen släppt.

Slipa alltid gammal färg lite innan ny målas på.

Avlägsna slipdammet (förslagsvis borste)

 

Täckmålning av redan målade möbler

Grunda trärena ytor med oljealkydsgrundfärg Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior eller Nordsjö Tinova Primer Exterior.

Färdigmåla (1-2 strykningar) med Nordsjö Tinova Traditional Window eller Nordjö ONE Door & Window tech.

Rör om färgen och måla sedan på det slipade området. Använd en kraftig naturborstpensel.

Torka bort eventuell överflödig färg. Låt sedan torka. Torktiden varierar beroende på luftfuktigheten och temperaturen.

För bästa resultat måla en andra gång så snart det går efter att färgen torkat och härdat.

Obs! Vi rekommenderar att målning helst görs redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårdare på produkterna.

 

Torrsprickor

Torrsprickor uppstår alltid då trä är ett levande material, oavsett kvalité. Viktigt att dessa lindras med färg som fylls i direkt i sprickorna tills de är mättade alternativt laga sprickor med plastisk tät massa för utomhusbruk. Undanlåts detta att göras samlas vatten och mögelsvamp får fäste och nedbrytning utav träfibrerna påbörjas.

 

Kåda

Normalt är vår klass 1 virke nästan helt kvistfritt.

En del detaljer och produkter tillverkas i klass 3-4 och kvist förekommer. Kvistar behandlas alltid för att undvika framtida kåda.

Utsätts produkten för stark värme kan kåda tränga fram. Gnugga med lacknafta när möbeln är sval och kådan har stelnat. Använd med fördel en plastskrapa.

 

Rengöring av verktyg

Använd balsamterpentin eller lacknafta.

 

Färg och reservdelar

Malus använder endast industriell färg och Malus rekommenderade produkter skall användas vid bättring. Används annan färg finn risk för ett mindre bra slutresultat.

Rätt bättringsfärg och reservdelar kan enkelt beställas av Malus.

 

Kom ihåg att tiden går och livslängden utvisar om arbetet är korrekt utfört!