+46 (0) 8 26 87 48

Skräpkorgar / askkoppar / åvc behållare

I vårt sortiment finns skräpkorgar i enskilda modeller och i hela serier och även multifunktionella korgar.
Skräpkorgarna finns i olika volymer.
Serier kan kombineras ihop för att täcka samtliga platser och behov, då skapas samtidigt
en sammanhållen helhet.

Vi hoppas även kunna hjälpa till med att minska risken att fimpar hamnar på marken, genom att erbjuda både
integrerade askkoppar i skräpkorg och enskilda askkoppar.

Varje insamlad flaska och burk gör skillnad för miljön. 
För att öka möjligheten till uppsamling erbjuder Malus både integrerade pet- och burksamlare och enskilda samlare.

FUJI   
80L ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE

   

FUJI
180L MULTIFUNKTIONELL SKRÄPKORG

FUJI  
80L SKRÄPKORG

FUJI
60L SKRÄPKORG

ELISE S2
SKRÄPKORG 75L

ELISE S2
SKRÄPKORG 155L

ELISE S2
SKRÄPKORG 65L

ELISE S1
SKRÄPKORG 75L

ELISE S1
SKRÄPKORG 155L

ELISE S1
SKRÄPKORG 65L

ALICE 
ASKKOPP 1,4L 

VANDA
PET- OCH BURKSAMLARE

ALLINGTON
SKRÄPKORG 55L