+46 (0) 8 26 87 48

ROSTFRITT STÅL

Rostfritt stål uppfanns redan år 1912 på Brown – Firth laboratoriet i Sheffield av Harry Brearley. Det upptäcktes i samband med experimentering med olika legeringar till kanonrör. Järn-kromlegeringar rostade inte.

Malus rostfria produkter är framtagna med hänsyn till kvalité och hållbarhet där livlängden har en avgörande betydelse. Lång livslängd är av stor betydelse för produktens totala miljöpåverkan.

Rostfritt stål är korrosionsmässigt sett ett genialt material. God korrosionsbeständighet kombinerat med ett rimligt pris har gjort rostfritt stål till den mest använda materialgruppen inom ”kritiska” användningsområden t ex inom livsmedels- och läkemedelsutrustning och kemisk industri. Rostfritt stål är även ett mycket användbart material för produkter i offentlig miljö.

Det rostfria stålets normalt goda korrosionsbeständighet skapas med en ultratunn oxidfilm av framförallt krom och järn. Denna film är endast några få nanometer tjock och helt osynlig. Den är så tät och hållfast att stålet effektivt ”isoleras” från den omgivande miljön. Uppstår ett hål i den skyddande oxidfilmen återskapas den snabbt av sig själv, varmed stålet återigen är skyddat.

I olyckliga fall kan oxidfilmen brytas ned utan att den återskapas och resultatet kan bli allvarliga korrosionsangrepp. När korrosion väl börjat, kan man få en synnerligen snabb genomfrätning och upphov till allvarlig korrosion och utrustningens livslängd kan förkortas. Om man kan hindra korrosionen att börja har man i det närmast fått ett evighetsmaterial

Syftet med att använda rostfritt stål är att uppnå antingen mekaniska och/eller ökad korrosionsbeständighet.

Malus använder bearbetat rostfritt obehandlat stål, ofta med extra ytbeläggningar. Framförallt används pulver lack i passande färgkulörer för att produktens utseende och karaktär ska smälta in i miljön och på så sätt förhöja offentliga rum. I tuffa miljöer har produkter ofta ytbehandlats med ett antigraffiti skydd utanpå pulver lacken för att ge ett optimalt skydd. Läs mer under våra rubriker pulver lack och antigraffiti skydd.

 

TILLVERKNING

Malus använder certifierade metallverkstäder för bearbetning. Rostfritt stål som används köps in från ledande aktörer som t ex Tibnor. Företag med tillräckligt stor kompetens anlitas för att vi på Malus ska känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras, distribueras och att hänsyn och kontroll har gjorts i all led en minimal miljöbelastning.

Generellt: Tillverkning – Användning – Återvinning.

Råvaror och energi används i de ståltillverkade processerna som ger handelsfärdigt stål. 80 % av restprodukterna återanvänds och ingår i nya kretslopp. Av det handelsfärdiga stålet tillverkas slutprodukter som används i vårt dagliga liv.  Uttjänta stålprodukter återvinns och säljs sedan som ny råvara.

 

UNDERHÅLL

Med underhåll och skötsel ökar produktens livlängd avsevärt.

Underhåll skall utföras av fackman

Allmän korrosion uppstår vanligtvis i mycket sura eller ovanligt alkaliska miljöer. Typiska ämnen är svavelsyra, fosforsyra och liknande. Förutom syra typ respektive- styrka är korrosionshastigheten särskilt beroende av temperatur och mängden föroreningar (speciellt klorider). Helt generellt stiger korrosionshastigheten med stigande temperatur och ökande kloridkoncentration.

Ytorna skall ses över med jämna mellanrum för att kunna sätt in underhållsåtgärder snarast då det bedöms nödvändigt.

Läs vidare under garanti.

 

Malus generella skötselråd för underhåll och skydd av rostfritt stål utan ytbehandling

Rostfritt stål utan ytbehandling är underhållsfritt.

Malus rekommenderar att produkter utan ytbehandling placeras så att regnvatten regelbundet kan skölja av saltpartiklar från ytan. I annat fall riskerar man skador, alltifrån kosmetiska punktfrätningar till värre spännings korrosion vid förhöjd temperatur.

Malus rekommenderar att produkter utan ytbehandling som inte regelbundet sköljs av utav regnvatten, i mellan åt tvättas av med ljummet vatten. . Spolar man av produkten så undvik trädetaljer då vatten tillsammans med tryck lätt kan tränga in i träets porer och förorsaka nedbrytningsprocesser. Rengöringsintervallet rekommenderas vara som vid annan renhållning.

Malus rekommenderar att produkter i hård/extrem miljö rengörs alla ytor noga och därefter stryks ett tunt lager på med transparent ättiksbaserad Silicon.

Malus rekommenderar för rengöring utav enkla fläckar och fingeravtryck.

För borstade ytor, tvätta med vatten och vanlig tvål och därefter polera med en torr och mjuk bommullstrasa. För glansiga ytor, använd vanligt fönsterputsmedel (utan innehåll av klorider). Generellt, och för både matta och glansiga ytor kan vid missfärgningar ett ”krämigt” putsmedel användas.

Malus rekommenderar för svårt eftersatta ytor.  Använd ett metallputsmedel t.ex. Autosol eller lackrubbing. OBS! Var försiktig då glansiga ytor kan repas av polermedel. I vissa fall kan tvål ull varsamt användas.

 

Malus skötselråd för underhåll för att avlägsna smuts förhindra och bättra skador på ytbehandlat rostfritt stål.

Läs under respektive ytbehandling.

Pulverlack.

Pulverlack samt graffitti skydd.

 

Malus förordar att undvika följande för ytbehandlat rostfritt stål.

Undvik tvättning med jämna intervaller med aggressivt desinfektions medel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider).

Undvik att placera produkter i de mest sura eller mycket alkaliska miljöerna.

Undvik att använda rengöringssvamp typ scotch bright, stålull eller nystan av ståltråd. Struktur och ingående stålpartiklar hos dessa repar och efterlämnar partiklar som sedan fäller ut som röd rost.

Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra galvanisk korrosion.

 

Kontakta oss för reservdelar så hjälper vi er!