+46 (0) 8 26 87 48

Referenser

 

Malus har genom åren samlat på sig stor erfarenhet vad gäller de behov som finns för det offentliga rummet, i och med de många samarbeten vi haft med olika aktörer på marknaden.
Vi har även deltagit i ett flertal projekt. Nedan redovisas ett urval av våra kunder