+46 (0) 8 26 87 48

Referenser

Malus levererar till bl.a.

Malus har samarbetat med

flertalet kommuner och bostadsbolag.

Ett urval av våra referensarbeten:

Mariatorget

Bamses värld

Suseboparken

Produktions referenser

Svealand

Götaland

Norrland

Specialprojekt