+46 (0) 8 26 87 48

PULVERLACK

Ögat skildrar färgens nyans och ytfinish. Det väsentliga är osynligt för ögat, därför är målning en fråga om förtroende.

Med professionell pulverlackering så spar man på både färg och miljö.

Pulverlackeringen är känt för att vara rep och slittåligt, ger metallen ett extra skydd mot korrosion och samtidigt uppnås en vacker yta.

Vi vill erbjuda produkter av hög kvalité och därför har vi valt att använda oss utav högkvalitativa grund och topp pulverlacker. Detta för att garantera en lång livscykel och låga underhållskostnader.

Skyddet är idealiskt för offentliga produkter såsom t e x cykelpollare och skräpkorgar. Överallt i våra samhällen används pulverlack för att skydda och ge färg åt våra ytor.

 

FÖRDELAR  

 • Effektivare skydd än elförzinkning och kromatering.
 • Jämnare och finare applicering vid hörn och kanter än våt lack.
 • Inget spill med elektrostatisk appliceringsmetod.
 • Uppsamlat spill återanvänds.
 • Tjockare lager utan att börja rinna.
 • Få friktionsfri eller antistatisk yta.
 • Inga lösningsmedel.
 • Rep och slittåligt.
 • Miljö & kostnadseffektivt.
 • Ytanpassad.
 • Förbättrar korrosionsbeständigheten.

 

TILLVERKNING

Pulver som används tillhandahålls utav den världsledande aktören AkzoNobel. Ett företag med stort ansvarstagande och som levererar hållbara produkter. Med den gedigna kompetensen i ryggen kan vi på Malus känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras och distribueras. Hänsyn och kontroll har gjorts i alla led för en minimal miljöbelastning.

Malus använder enbart professionella yrkesmän inom industrin. Allt arbete i samband med applicering och användning utförs i enlighet med alla relevanta nationella hälso-, säkerhets- och miljöstandarder och – föreskrifter.

En grundlig förbehandling är avgörande för det slutliga resultatet. Därför svep blästras ämnets yta innan det grundmålas och topplackas.

Efter blästingen rengörs ämnet noga. Därefter pulverlackas ämnet så att det får bästa möjliga skydd mot yttre påverkan.

Pulverlackering lägg på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, Och därigenom så fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter applicering av pulverlacken så måste ytan härdas och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur under viss tid. Efter att det har kallnat så är pulverlackeringen färdig.

En bra behandling för produkter som är tillverkade av generellt konstruktionsstål är att först varmförzinka, svepblästra och sedan pulverlackera, detta kallas duplex.

 

UNDERHÅLL

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrusningen underhållas.

 

Malus skötselråd för underhåll.

Underhåll skall utföras av fackman.

 

Malus rekommenderar Produkter i extra utsatt miljö för t e x vägsalt skall torkas/spolas av med varmt vatten 2 ggr per år alt. vid behov. 

 

Malus rekommenderar att översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede. Pulverlackade ytor underhålls bäst genom ifyllande av uppkomna skador.

 

Malus rekommenderar beroende på miljön, ommålning görs vart 5:e till vart 10:e år.

 

Malus rekommendationer vid bättring utav pulverlackade ytor  

Vid övermålning efter utomhusexponering eller åldring måste man säkerställa komplett rengöring av ytan för avlägsnande av all ytkontaminering såsom olja, fett, saltkristaller och bilavgaser. Det ska göras  före applicering av ytterligare ett skikt av Malus bättringsfärg. Då åldrad färg övermålas med täckfärg resulterar det i en något försämrad vidhäftning jämfört med färskt skikt. Dock kommer den fortfarande att vara tillräcklig.

Ståltemperaturen måste alltid ligga minst 3°C (5°F) över aktuell daggpunkt vid applicering. Sörj för tillräcklig ventilation vid applicering av färg i slutna utrymmen. Kondens under eller omedelbart efter appliceringen kan leda till en matt yta och ett undermåligt färgskikt. För tidig exponering för vattenansamlingar kan ge kulörförändringar, särskilt på mörka kulörer och vid låga temperaturer.

 

 1. Ytan som skall behandlas rengöres noggrant, vid behov med en blandning av klorin och vatten. (Överdriven tvättning gör mer skada än nytta).
 2. Slipa underlaget lätt, gärna övergången mellan färgen och där det är slipat. Se till att ytan är helt torr.
 3. Vid behov grunda med zinkprimer. (För applicering följ tillverkarens bruksanvisning)
 4. Applicera sedan Malus bättringsfärg. (För applicering följ tillverkarens bruksanvisning).

 

Malus tillhandahåller zinkprimer och bättringsfärg på sprayburk.

 

Malus förordar att undvika:

Undvik tvättning med jämna intervaller med aggressivt desinfektions medel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider).

 

Undvik att placera produkter i de mest sura eller mycket alkaliska miljöerna som t e x kustnära områden.

 

Undvik att använda rengöringssvamp typ scotch bright, stålull eller nystan av ståltråd. Struktur och ingående stålpartiklar hos dessa repar och mattar ytan.

 

Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att pulverlacken mister helt eller får ett försvagat skydd.

 

Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på pulverlackade ytor. Varken våt eller torr blästing skall använda på våra produkter. Pulverlacken riskerar att delvis eller helt förstöras.

 

Kom ihåg att tiden går och tiden utvisar om arbetet är korrekt utfört! 
Ge oss ert förtroende så ska vi som stolt leverantör bevisa det!