+46 (0) 8 26 87 48

ORGANOWOOD - 100% miljövänligt

                       
  Furu - Ej utsatt för väder och vind    Utsatt för väder och vind                           Ek - Ej utsatt för väder och vind       Utsatt för väder och vind

Nu finns Malus Organo Sortiment och är här för att stanna.

 

Malus vision är att kunna erbjuda Sveriges största sortiment av organiskt trä till markutrustning för offentliga miljöer.

 

Vi erbjuder även legotillverkning med OrganoWood. Förslagsvis kan vi behandla trädetaljer som reglar, brädor, ribb till exempelvis Spaljéer, pergolas, paviljonger, planteringskärl, odlingslådor, staket, plank, Parkeringsstopp och möbler. Säg bara vad du önskar dig så fixar vi det.

Svensk utveckling för oss närmare naturen. Inspiration hämtad direkt ifrån den naturliga fossiliseringsprocessen.

Genom att koppla kiselämnen till träfibrer får vi ett motståndskraftig och långtidsverkande skydd som är helt utan gifter.

Träet har till en början sin ursprungliga färg och allteftersom träet succesivt åldras intar det en naturlig grå nyans som sedan blir vackrare och vackrare tills träet får en alldeles genuint silvergrå ton.

Att använda trä behandlat med OrganoWood garanterar inte bara en lång livscykel utan är också ett ställningstagande för en frisk och levande miljö.

Skyddet är idealiskt för produkter såsom t e x utemöbler. Var med du också och bidra till ett fungerande ekosystem!

 

Behandling med OrganoWood 01 & 02 rekommenderas av

Naturskyddsföreningen – Ett bra miljöval enligt naturskyddsföreningen.

Kemikalieinspektionen – Klassar produkten som ofarlig för miljön och hälsan.

Byggvarubedömningen – Rekommenderar produkten.

Sunda Hus – Rekommenderar produkten.

År 2014 kammade behandlingen hem Norbyggs guldmedalj för årets hetaste materialnyhet.

 

FÖRDELAR  

  • Innehåller kiselmineraler som hindrar svamp angrepp.
  • Flamskyddande egenskaper.
  • Ger förbättrad motstånd mot röta.
  • Resulterar i en superhydrofob yta som står emot smuts och vatten
  • Är 100% miljövänligt (innehåller inga miljöfarliga tungmetaller, biocider eller lösningsmedel ).
  • Är av mycket hög kvalité
  • Gör att trä lättskött och hållbart.
  • Är 100% biologiskt nedbrytningsbart.
  • Naturlig åldringsprocess lika naturens egna.

 

TILLVERKNING

Teknologin är resultatet utav mångårig forskning av naturkemiska principer som gjorts utav forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i sammarbete med Stockholms universitet.

Kunskap i trämaterialets styrka, vattenresistens hos växter, blad och fossilisering av organiska material, har resulterat i en världsunik produkt.

Träskydd 01: flam- & rötskydd och träskydd 02: smuts- & vattenskydd tillhandahålls utav det svenska företaget OrganoWood. Det är ett företag med stort ansvarstagande och som levererar hållbara produkter. Företaget levererar inte bara egna produkter behandlade med deras träskydd utan tillhandahåller det även på marknaden så att andra företag kan använda det för sina produkter.

 

Tekniska specifikationer

 

OW träskydd 01 är en vätska baserad på kisel tillsammans med en naturlig katalysator som kommer från fruktextrakt. Det som skiljer OW från Sioo´s produkter är att OW binds in i virket tack vare katalysatorn och via en kemisk reaktion bildas långa molekyler (plymerer) av kisel inuti brädan och runt fibrerna. Efter den kemiska reaktionen kan polymerer inte ta sig ut från virket. På så sätt hålls behandlingen kvar inuti brädan samt fibrerna och ger ett flam- och rötskydd då kisel är oorganiskt och därmed inte kan brinna. Träfibrerna som är inlindade i kisel skyddas från att ätas upp av mikroorganismer. Det är denna princip som kallas förstening.

 

OW träskydd 02 innehåller en lång molekyl (sk. Plymer) som i ena änden kan binda in till träet och som i andra änden är vattenavvisande. När vätskan appliceras binder plymeren till träet genom katalys och när det sedan fårtorka så kommer den vattenavvisande änden av polymeren att sticka ut från brädan. En porös tredimensionell struktur bildas likt samma fenomen som kan ses på lotusblommans blad, vilket gör att träet kan andas samtidigt som ytan blir superhydrofobt. Själva tekniken är hämtad från lotusblommans bladstruktur där små knottror på bladen gör det svårt för vattendropparna att komma nära bladytan. I OW fall är knottrorna polymeren som gör det svårt för vattendroppen att komma in till träytan.

Malus har valt att applicera träskyddet genom att sänka ned obehandlat trä i omgångar i två olika bad där fibrerna suger åt sig tills de är mättade. Efter torkning lagerförs eller monteras träet ihop till möbler.

 

UNDERHÅLL

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrusningen underhållas. 

Behovet utav underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är ifrån sol, väta, temperatur och mekanisk nötning. Var speciellt uppmärksammad på horisontella och väderutsatta ytor.

 Tänk på att trä är ett levande material. Det rör sig, sväller och krymper, beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. 

Generellt behövs inget eller minimalt underhåll. Bättra på vid behov.

 

Nedan underhåll skall utföras för att lämnad garanti ska gälla

Underhåll skall utföras av fackman.

Ytor behandlas med OW 02 smuts- och vattenavisande med 1 års intervall.  ( 1 liter räcker till ca 8-10 m²)

OW 1 & OW2 tillhandahålls av bygg handeln eller kan enkelt beställas utav Malus till ett förmånligt pris.

Garantin gäller inte för fläckar och prickar som uppstår vid åldrande, sprickbildning som alltid uppstår i levande material och naturlig fliskritning (”fiberludd”).

 

Malus generella skötselråd för underhåll av OrganoWood produkter

 

Malus rekommenderar Produkterna tvättas av årligen eller efter behov.  Bra att tänka på om produkterna står i extra utsatt miljö t e x utsätts för vägsalt.

 

Malus rekommenderar att översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede. Klottrade ytor torkas/spolas av med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. (Det är viktigt att undvika starka rengöringsmedel som innehåller t.ex. ammoniak eller Lösningsmedel). Vid behov slipas försiktigt ytan, därefter läggs OW 02 smuts- och vattenavisande på igen. I svårare fall av klotter eller skadegörelse beställs nya reservdelar utav Malus. (Malus undersöker med tester för att hitta optimala metoder för borttagning utav klotter).

 

Malus förordar att undvika tvättning med aggressivt desinfektions medel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider). Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att produkten mister helt eller får ett försvagat skydd. Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort eventuellt klotter på ytorna. Varken våt eller torr blästing skall använda på våra produkter. Produkterna riskerar att delvis eller helt förstöras.

 

Underhåll utav OrganoWood behandlade ytor skall utföras enligt nedan förutsättningar för att lämnad garanti skall gälla.

 

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen skall vara °5C-°25C, relativ luftfuktighet skall vara under 70 % och träet skall ha en fuktkvot lägre än 16 % (använd fuktmätare). Måla ej i direkt solljus. Undvik att måla om det föreligger risk för dagg.  

 

Rengöring 
Tidigare behandlade ytor rengörs med borste. Ta bort löst sittande material, smuts och kvarliggande vatten och föroreningar med en grov borste. Se till att ytan är helt torr.

 

Applicering av redan behandlade produkter 
Använd OrganoWood 02 smuts och vattenavisande. Rör/skaka lätt burken innan användandet. Använd en kraftig naturborstpensel. Stryk metodiskt med penseln i alla riktningar tills träet är mättat och inte längre suger in vätskan.

Obs! Vi rekommenderar att målning helst görs redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårdare på produkterna.

 

Torrsprickor 
Uppstår alltid då trä är ett levande material, oavsett kvalité. Dessa lindras med extra OW 02 som fylls i direkt i sprickorna tills de är mättade. Vi rekommenderar bättring vid större genomgående sprickor.

 

Kåda 
Normalt är vår klass 1 virke nästan helt kvistfritt. En del detaljer och produkter tillverkas i klass 3-4 och kvist förekommer. Kvistar behandlas alltid för att undvika framtida kåda. Utsätts produkten för stark värme kan kåda tränga fram. Gnugga med lacknafta när möbeln är sval och kådan har stelnat. Använd med fördel en plastskrapa.

 

Rengöring av verktyg 
Verktygen rengörs i vanligt ljummet vatten.

 

OrganoWood och reservdelar 
Malus använder endast OrganoWood och rekommenderade produkter skall användas vid bättring. Används annan vätska finn risk för ett mindre bra slutresultat. OrganoWood 01 & 02 samt reservdelar kan enkelt beställas utav Malus till ett förmånligt pris.

 

Solklart miljöval!