+46 (0) 8 26 87 48

Material och Underhåll

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrustningen underhållas.

För våra produkter tänker vi enligt ”vagga till vagga” kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Därigenom eliminerar man avfall som koncept- tidigare avfall blir antingen till näring åt jorden eller till nya värdefulla råvaror åt industrin.
I förlängningen står vagga till vagga för en ny cirkulär ekonomi där material - precis som i naturen – aldrig förstörs eller ackumuleras och där tillväxt, produktion och konsumtion faktiskt är av godo.