+46 (0) 8 26 87 48

MATERIAL OCH UNDERHÅLL

Trevnad, Funktion och Kvalitét
 

För att behålla funktion och utseende intakt, måste utrustningen underhållas.

Malus arbetar för att uppnå Vagga till vagga- certifierade produkter, det betyder att hela produktens livscykel analyseras.
Hela verksamheten och alla råvaror ska därför leva upp till stränga krav om hållbarhet inom fem områden,
Hälsosamma material-- endast material som kan ingå i ett hälsosamt kretslopp utan att skada varken människor eller miljö.
Materialåtervinning-- produkten ska kunna ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp så avfall inte bildas.
Förnybar energi-- företaget ska vara koldioxidneutralt och använda 100 procent förnybar energi till alla processer.
Rent vatten-- process spillvattnet ska vara så rent att det i princip ska gå att dricka. 
Socialt ansvar-- företaget ska uppvisa socialt ansvar baserat på godkända standarder.

 

Material / Övrigt

     

 

 

 

 

Ytbehandling / Kulör