+46 (0) 8 26 87 48

ANTI-GRAFFITI SKYDD ( KLOTTER SKYDD)

Anti-graffitti skyddet som vi använder är ett högteknologiskt och permanent skydd vilket appliceras efter att produkten pulverlackerats. Det är ett system som garanterar lång livscykel och låga underhållskostnader. Skyddet är idealiskt för offentliga produkter såsom möbler och skräpkorgar. Används flitigt på särskilt utsatta ytor inom kollektivtrafiken inklusive spårvagn, tåg, busshållplatser och skolor. Allt för att få ett enklare underhåll där det går snabbare och enklare att återställa en yta som blivit utsatt för klotter eller skadegörelse.

Möjliggör enkel och snabb avlägsnande av de flesta former av graffiti utan att orsaka slöhet eller skada på beläggningen.

Klotterskydd är alltid en god ekonomisk investering. Förutom att du minskar risken för att få ytor förstörda av klotter som inte kan tas bort eller att få saneringsskador så blir det alltid billigare att sanera på klotterskyddad yta.

Det är också en god miljögärning att använda förebyggande klotterskydd eftersom det medför att vi kan använda mindre kemikalier, även om kemikalierna är miljöanpassade.

FÖRDELAR  

 • Ett effektivare skydd
 • Reptålig
 • Transparent och färgmatchande
 • Slitstark
 • Lättsanerad
 • Miljö & Kostnadseffektivt
 • Ytanpassad
 • Förbättrar korrosionsbeständigheten

 

TILLVERKNING

Malus använder slitstarkt anti-graffiti skydd. Anti-graffiti skyddet som används tillverkas av den världsledande aktören AkzoNobel. Ett företag med stort ansvarstagande och som levererar hållbara produkter. Med den gedigna kompetensen i ryggen kan vi på Malus känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras och distribueras. Hänsyn och kontroll har gjorts i alla led för en minimal miljöbelastning.

 

FÖRDELAR

 • Innehåller inga flyktiga organiska föroreningar (VOC)
 • Genererar mindre avfall än vid applicering med flytande färger.
 • Avfalls pulver som inte fastnar på produkten samlas upp och återanvänds. En produkt med 95% effektivitet.
 • Lågtemperaturhärdning vilket ger lägre ungs temperaturer därför används mindre energi.

 

UNDERHÅLL

Med underhåll och skötsel ökar produktens livlängd avsevärt.

 

Malus skötselråd för underhåll.

Malus rekommenderar att produkter behandlade med vår anti-graffiti skydd, ska tvättas av med ljummet vatten.

Malus rekommenderar att översyn av produkter görs för att upptäcka eventuellt klotter eller skadegörelse i tidigt skede.

 

Malus skötselråd för att avlägsna smuts och klotter  

Malus rekommenderar för rengöring utav klotter.  Anlita en kunnig klottersanerare! Se till att företaget står under kemikalieinspektionens kontroll och har en miljö och kvalitetspolicy. Viktigt är att fullständigt miljövänliga saneringsmetoder används. Se till att det används ”kemisk klottersanering” som är helt miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar. Miljövänliga saneringsmetoder ställer lite mera krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare än de gamla miljövidriga medlen.

 

Malus förordar att undvika

Undvik tvättning med jämna intervaller med aggressivt desinfektions medel eller liknande medel med kemikalier (speciellt innehållande klorider).

Undvik att placera produkter i de mest sura eller mycket alkaliska miljöerna som t e x kustnära områden.

Undvik att använda rengöringssvamp typ scotch bright, stålull eller nystan av ståltråd. Struktur och ingående stålpartiklar hos dessa repar och mattar ytan.

Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att anti-graffiti skyddet mister helt eller får ett försvagat skydd.

Undvik mekanisk klottersanering med det menas att blästra bort klottret. Varken våt eller torr blästing skall använda på våra produkter. Stor risk för att det tranparanta antigraffiti skyddet mattas av eller till och med tunnas ut.

 

Vid funderingar kontakta oss så hjälper vi er!