+46 (0) 8 26 87 48

Jan Stenbecks Torg i Kista Science City

Jan Stenbecks Torg stod klart sommaren 2010 och invigdes av Exploateringskontorets direktör krister Schultz.
Det gamla torget har nu blivit ett nytt, modernt och funktionellt torg.
Torget har möblerats med den klassiska stockholmssoffan där man valt ribbor av oljad furu för att framhäva träets fina träådring.
Sofforna har även tillgänglighetsanpassats med praktiska armstöd i soffornas mitt för att möta nutida krav och framtidens behov.
På baksidan är sofforna ihop länkade med krysskors för att få en sammanhängande funktion.

Arkitektens beskrivning:
" Vårt förslag bygger på en tanke om tre skikt som överlagras varandra: himlen, golvet och livet.
De tre skikten bildar en komplex väv av händelser och inslag som berikar varandra.
Vi vill också närma oss denna stadsdels internationella atmosfär och högteknoligiska framtoning.
Strävan är att associera till innovation, nytänkande och ett intresse för annorlunda lösningar.

Jan Stenbeck (1942-2002) var finansman.
Han startade bl.a. Tele 2, TV 3, TV 1000, Z-radio och gratistidningen metro.
Källa text: Stockholms Stad.
  
                                             

Jan Stenbecks Torg, Kista Science City.

Stockholmssoffan på Jan Stenbecks Torg, Kista Science City.

Jan Stenbecks Torg med Kista Science Tower i bakgrunden. Foto: Ryno Quantz.