+46 (0) 8 26 87 48

Invigning av Malus sopsugs system i Drakenbergsparken

Skräpkorg Allan med nedgrävd behållare för tömning av sugbil. Inkastet ovan mark är försett med lucka och skärmtak för att begränsa storleken på inkastet. På baksidan finns intag för tilluft samt en inspektionslucka Hela skräpkorgen är placerad på en manlucka, som kan öppnas för rensning av eventuellt stopp.

Behållaren under mark är tillverkad av glasfiberarmerad plyester. Rymmer 3 kubikmeter, vilket motsvarar ca: 40st 70-liters skräpkorgar.

Allan skräpkorg med behållare förbinds med rör till utsugningsplatsen / dockningsplatsen.

Malus skräpkorg Allan ovan mark.

Stockholms Stads borgarråd inviger Malus sopsugs system.

Översikt Allan sopsugssytem i Drakenbergsparken på södermalm i Stockholm.

Malus sopsugs system Allan.

Prov dockning och test tömning med Stocholms Stads sopsugslastbil.

Man lucka för möjlighet till service och underhåll.

I bild skräpkorg Allan med inkastlucka och docknings stationen.

Invignings tal av sopsugsanläggningen med förskolebarn som får inviga genom att kasta sitt skräp.

Invigningstalet fortsätter.