+46 (0) 8 26 87 48

ID-Märkning (arbete)

ID märkning för att möbeln skall bli spårningsbar - Arbete  

Bränn stämpling av möbel. Organowood behandlad.
Exkl. Tillverkning av kolv (TV-ID Märkning 1/2)