+46 (0) 8 26 87 48

Glanstal

En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100 där 1 är helmatt och 100 är helblank. 
Hela glansskalan är som följer:

1–5 helmatt

6–10 matt

11–30 halvmatt

31–60 halvblank

61–90 blank

90–100 högblank