+46 (0) 8 26 87 48

FÄSTELEMENT

 

Skruvar, bultar, muttrar och planbrickor m.fl. är fästelement som ingår i de flesta av våra produkter kompletta produkter och syftet är att hålla samman detaljer.  

Skruvprincipen har använts i tusentals år och de första riktiga skruvarna återfinns i rustningar från 1400-talet.  

Malus använder flera olika kvalitéer beroende på produktens övriga material och önskad livslängd.  

Riktlinje för våra fästelement är att använda mestadels högkvalitativa kvalitéer så som A4, A2 och FZV.  

 

A4 = Rostfri och syrafast. Högsta kvalité vilket innebär att skruven kan monteras i alla miljöer och tål de tuffaste miljöer. Kan användas nära havsvatten eller under jord. Behåller alltid sin lyster och påverkas inte av den yttre miljön. Hållfasthet 8.8. Korrosivitetsklass C5. Legeringen består av 62% stål, 24% krom, 12% nickel och 2% molybden.  

 

A2 = Rostfri. Hög kvalité som är relativt elastisk och tål höga belastningar. A2-kvaliteten är tillräcklig i nästan alla miljöer i Sverige. Rostar inte i allmänna utomhusmiljöer. Hållfasthet 8.8. Korrosivitetsklass C4. Legeringen består av 74% stål, 18% krom, 8% nickel.  

 

FZV = Varmförzinkat. Hög kvalité med kraftigt korrosionsskydd för användning i utomhusmiljöer. Vid varmförzin kning doppas komponenterna i en zinksmälta vid ca 540 °C som ger en beläggning. Fästelement varmförzinkas oftast i trumma och genom att centrifugera bort överflödigt zink fås ett jämnt skikt som ofta är ca 60 μm tjockt. Hållfasthetsklass 8.8. Korrosivitetsklass C4.  

 

Heco = Rostskyddsbeläggning. En kemisk film mot korrosion med en keramisk ytbeläggning. För användning i utomhusmiljöer. Korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2  

 

ÖVRIGA KVALITÉER = I vissa produkter kan även andra kvalitéer förekomma.  

 

TILLVERKNING  

Malus använder stora etablerade grossister inom fästelementbranschen med stor kompetens för att kunna känna oss trygga med hur produkterna tillverkats, kvalitéts säkrats, hanterats, distribuerats och att hänsyn och kontroll i alla led gjorts för en minimal miljöbelastning för vår miljös bästa.  

Tillverkningsprocess, de olika stegen: kallformning, gängning, värmebehandling och ytbehandling.  

 

UNDERHÅLL  

Regeln är att all skruv måste efterspännas efter att produkten är uppsatt. Detta för att minska klämkrafttappet.

 

Förklaring:  

 

  • Statisk sättning är den första, snabba anpassningen till klämkraften som de klämda ytorna genomgår och sker under och strax efter montering och innan produkten tas i bruk. (montering).
  • Dynamisk sättning uppkommer genom att produkten börjat användas. Klämkraften kommer att begränsas. (Efterspänning).

 

En sättning kan uppstå på flera ställen. I kontaktytorna, gängorna, brickorna, mjuka material som trä, färgskikt.

Vi rekommenderar därför att följande produkter efterspänns enligt nedan.

 

  1. Möbler för lös placeras och som hålls ihop utav bultar och då produkten har flertal/eller alla delar i trä skall efter dras,
    inom 2 -3 veckor.
     
  2. Möbler som gjutits och där trä är skruvat och elementen som är bultade endast metall emellan behöver normalt sett inte efter dras. Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  
  3. Övriga våra produkter behöver normalt sett inte efter dras. . Vi rekommenderar dock att utföra stickprov för att kontrollera och säkerställa att slutresultatet är tillfredställande.  

 

Vid utbyte av skruvade (träskruv) trädetaljer och där bytet sker på plats utomhus skall träolja appliceras på skruven innan iskruvning.  Detta för att säkerställa att träet får ett så gott skydd som möjligt då luftfuktigheten är varierande över året och eventuell nederbörd kan förekomma.  

 

ÅTERVINNING  

Fästelement är till nästan alltid tillverkade i stål vilket är fördelaktigt då allt stål kan återvinnas och återanvändas – om och om igen! Stålets magnetiska egenskaper gör att stålprodukter lätt kan demonteras och sorteras.

Att använda stål är att sträva efter en hållbar samhällsutveckling och forma en bättre framtid.

Vid uttjänad produkt skall fästelement i stål lämnas in till erfarna företag inom metallåtervinning och med moderna anläggningar där insamling och återanvändning av metaller görs på ett miljöriktigt sätt. Inte bara miljön tjänar på att lämna in stålet utan även den som lämnar in får ett tillskott i penning börsen. Härifrån säljs metallerna vidare till smältverk för att åter kunna blir till t e x nya fästelement.  

  Förslag på företag att lämna in till är Allåtervinning i Stockholm AB eller motsvarande företag.