+46 (0) 8 26 87 48

DRAKENBERG

   Underhållsfritt

 

 

 

 

 

Artikelnummer
2081
 Trädgropsfundament i prefabricerad helgjuten betong

 
 

Malus®  Drakenberg trädgropsfundament i prefabricerad klassiskt helgjuten betong. Skyddar emot kringliggande markbeläggning samt avlastar det nyplanterade trädets rötter ifrån punktlaster vilket annars försvårar trädets tillväxt.

Kombinationen av trädgropsfundament och markgaller tar skonsamt punktlasterna rot zon och förhindrar att jorden runt rötterna komprimeras. Trädens naturliga rottillväxt stimuleras bättre.

Markgaller kan läggas direkt på trädgropfundamentet alt. används det tillsammans med Malus Sparreholm trädgropsram i stål.

Trädgropsfundamentet är i ett stycke för nedsänkning i trädgrop.

 

Material / Ytbehandling / Färgkulör

Betong: Förstärkt betong C/37 (K40). Lång livslängd, underhållsfritt. 


Naturgrå betong

Mått

Yttermått: 1400 x 1400 mm
Tjocklek: 100 mm
Avstånd mellan topp till hajtand 200 mm

Höjd: 600 mm

Tillbehör

GUIDE "IHOP KOPPLINGS SCHEMA DRAKENBERG TRÄDGROPS FUNDAMENT I PREFABRICERAD BETONG"

Service av reservdelar

Montering / Fastsättning

Levereras helgjuten och sänks ned i ett stycke i trädgrop. Mindre volymer kan levereras omgående. Större volymer tillverkas på beställning.

Levereras direkt från fabrik.

OBS! Beställning skall ske i god tid beroende på antal ca: 2-8 månader i förväg.

OBS! Som standard levereras elementen icke lossat köparen och egen truck är nödvändig. Finns inte den möjligheten så meddela Malus så ordnar vi så att godset kommer med kranbil.

Design / Tillverkning

Designad av PIRUS och kvalitetstillverkad av Malus.
Handla av Malus och stöd svensk och europeisk småindustri.
Till största del används familjeföretag
.

Användningsexempel

Passar i alla stadsmiljöer. Används med fördel tillsammans med övriga trädskyddsprodukter.

Underhåll och skötsel

Material
Betong

Ytbehandling
Synliga ytor av kvastad betong.

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.