+46 (0) 8 26 87 48

CORTÉN STÅL - 100% Återvinningsbart

Cortenstål kommer av varumärket COR-TEN, ägt av United States Steel Corporation. Det är rosttrögt svetsbart konstruktions- och skulpurstål. Förekommer i två varianter med olika sammansättningar.

Malus cortenståls produkter är framtagna med hänsyn till kvalité och hållbarhet där livlängden har en avgörande betydelse. Lång livslängd är av stor betydelse för produktens totala miljöpåverkan.

Genom att utnyttja den levande skyddande naturen hos detta material elimineras också dyra kostnader som är förknippade med målning och med lokal underhållsbehandling.

Genom exponering utomhus sker en atmosfärisk korrosionsprocess som bildar ett jämnt, ytligt och tätt oxidskikt i en vacker och varm orangebrun färgnyans. Förutom att skiktet har en rustik look så hindras fukt från att tränga in och orsaka vidare korrosion. Motståndskraften är tillräcklig för att inte rosta sönder.

God korrosionsbeständighet kombinerat med tunna plåtdimensioner samt att det kan svetsas och bockas till olika plåtkonstruktioner utan att spricka har gjort cortenstål till ett eftertraktat och idag trendigt material inom landskapsarkitekturen. Cortenstål används till husfasader, publika konstruktioner, konstverk och som stödkanter till planteringar mm.

Malus tillverkar t ex produkter i cortenstål för att skydda stadsträd ifrån påkörning, Ofta används produkterna ihop med våra högkvalitativa gjutna markgaller i segjärn som erhåller lika vacker ytrost som cortenstålet. Tillsammans bildar de en sammanhållen enhet som skiftar från specifik varm orangebrun till rödbrun och slutligen till mörkt purpurbrun. Samtidigt läggs en identitet till i landskapet som ger det en attraktiv mångdimensionell aspekt. Produkternas patina kan omvandlas flera gånger dagligen från ett tillstånd av torr till våt och sedan tillbaka igen och med den ges en känsla av djup och underverk. Det vittrade stålet blir något mer än det som ursprungligen uppfattades. Mycket få material ger ett djup som dramatiskt kan transformeras med omgivande miljö. Rika djupa toner och en varierad karaktär, fortsätter patina att blanda och förbättra sig med åldern. När oxidskiktet vidareutvecklas, kommer djupare och mer jordartade toner ut ur oxidstrukturen. 

 

FÖRDELAR

 • Värmetåligt.
 • Kombination av styrka och hållbarhet med minimal tjocklek.
 • Långsiktiga kostnadsbesparingar realiseras av materialets hållbarhet.
 • Underhållsfritt.
 • Lång livslängd.
 • 100% återvinningsbart.
 • Trendigt material.
 • Står emot alla väderlekar.
 • Egenskaper som möjliggör svetsning och bockning.
 • Formbart.
 • Naturligt vackert utan målning.
 • Spar både pengar och tid då inget rostskydd behövs.

 

TILLVERKNING

Malus använder certifierade metallverkstäder för bearbetning. Cortenstål som används köps  från ledande aktörer som t ex Tibnor. Företag med stor kompetens anlitas för att vi på Malus ska känna oss trygga med hur produkterna tillverkas, kvalitetssäkras, hanteras, distribueras och att hänsyn och kontroll har tagits i alla led för en minimal miljöbelastning.

Generellt: Tillverkning – Användning – Återvinning.

Råvaror och energi används i de ståltillverkande processerna som ger handelsfärdigt stål. 80 % av restprodukterna återanvänds och ingår i nya kretslopp. Av det handelsfärdiga stålet tillverkas slutprodukter som används i vårt dagliga liv. Uttjänta stålprodukter återvinns och säljs sedan som ny råvara.

 

UNDERHÅLL

Cortenstål är underhållsfritt.

 

Malus generella skötselråd för underhåll och skydd

 

Malus rekommenderar periodisk rengöring och inspektion som enda underhåll. Periodisk rengöring består av att skölja de rostiga ytorna med vatten för att rensa bort naturligt skräp eller föroreningar. Ofta kan detta tillämpas genom ordentliga Regnskurar som regelbunden rengöring.

 

Malus rekommenderar att marken under förses, om möjligt, med en utbytbar grusbädd. Använd material som inte blir varaktigt missfärgade utan lätt kan tvättas, och därmed passar bra ihop med cortenstål. Material som passar bra ihop är halvmatt eller blank emaljerad plåt, härdad tvättbar organisk beläggning, anodiserad eller vanlig aluminium, rostfritt stål, neopren, keramiska plattor och kakel samt glas.

 

Malus rekommenderar marken och närliggande material som inte får utsättas för rostfläckar skyddas till dess att cortenstålet  är färdigrostat för att undvika att regnvattnet färgar av sig. Det tar cirka 2 år innan corten är ”färdigrostad”.

 

Malus rekommenderar att skadade produkter byts ut t ex påkörda plog/träd skydd. Reservdelar kan enkelt beställas av Malus.

 

Malus förordar att undvika

 

Undvik, beakta att patineringsprocessen lämnar ifrån sig rostvatten de två första åren. Tänk på att inte använda byggmaterial runt om som kan missfärgas.

Följande material blir lätt missfärgade och svåra att rengöra tillfredställande. Undvik eller överväg noga att använda följande material tillsammans med cortenstål betong och puts, omålat varmförzinkat stål, oglaserat tegel, matt emalj, sten och trä.

 

Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick.

Repor som uppstår gynnas av oxidstrukturen och kommer läka genom sin egen naturliga utveckling utan att behöva ersättas.

Läs vidare under garanti.

 

Kontakta oss för reservdelar så hjälper vi er!

 

ÅTERVINNING

Sedan länge ingår stål i ett effektivt kretslopp.

Cortenstål är ett utmärkt val för att minska miljöpåverkan som är förknippat med utsläpp  av flyktiga organiska föreningar (VOC) från ytbeläggningar som rostskydd, målning och rengöringsfunktioner som krävs för ytbehandlingar. Cortenstål är en hållbar bygg- och konstruktionsprodukt som överträffar all LEED-krav.

En riktig miljöförmån är cortenstålet med sina kvalitéer som 100% återvinningsbar och tillverkad av återvunnet material.

Livslängd långt över 100 år förekommer.

Genom smältning av cortenstål kan man enkelt få dem att inordna sig i en ny ordning för att bilda nytt stål med nya egenskaper.

Skrot kan vara en dag eller 100 år gamalt och varierar i fysiska och kemiska egenskaper. Skrotet sorteras i olika grupper, skrotklasser, för att återvinningen skall bli effektiv.

För köpskrot finns en väl inarbetad marknad, där skrot säljs och köps enligt överenskomna kvalitetsregler.

Vid uttjänad produkt skall hela eller delar av produkten i cortenstål lämnas in till erfarna företag inom metallåtervinning, med moderna anläggningar, där insamling och återanvändning av metaller görs på ett miljöriktigt sätt. Inte bara miljön tjänar på att lämna in cortenstålet utan även den som lämnar in får ett tillskott i penning börsen. Företagen säljer metallerna vidare till smältverk för återanvändning till t ex nya fästelement.

 

Att använda cortenstål bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en bättre framtid.