+46 (0) 8 26 87 48

Broschyrlådor & Parkskyltar

Stort sortiment utav parkskyltar och broschyrlådor utformade för att passa olika platser och tillgodose behovet
i hela staden / kommunen.

Utrusta med olika parkskyltar för att hjälpa och informera allmänheten om platser och områden.
Broschyrlådor i olika storlekar efter behov. Perfekt att använda på platser där det finns en önskan om att
erbjuda besökare information.

 

Baldwin Broschyrlåda 2x A4
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Baggetorp Broschyrlåda 3x A4
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Bolero Broschyrlåda 1x A5
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Bismark Broschyrlåda 2x A5
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Boiken Broschyrlåda 1x A4
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Birgit Broschyrlåda 3x A5
För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Fortune Parkskylt 
Hänvisningsskylt lekplats  
Plats gjutes

Seckel Parkskylt 
Hänvisningsskylt lekplats  

Plats gjutes

Pixie Parkskylt
Hänvisningsskylt lekplats  
Plats gjutes

Shadow Parkskylt 
Hänvisningsskylt lekplats 

För vägg / plank / staket / grind med distans

Kim  Parkskylt 
Gångvägvisning gator / torg / parker
Plats gjutes

Melrose  Parkskylt 
Meddelandetavla
Plats gjutes

Ruben  Parkskylt 
Stor informationstavla

Plats gjutes

Orin Parkskylt 
Informationstavla

Plats gjutes

Winston Parkskylt  
Historiska platser

Plats gjutes

Anna Parkskylt  
Aktivitet / idrott

Plats gjutes

Frösåker Parkskylt
Allmän badplats

Plats gjutes

Gragg  Parkskylt 
Alkoholförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Renett Parkskylt 
Hundrastgård

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Ramsta Parkskylt 
Hundrastområde

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Aspa Parkskylt 
Lekplats

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Kanzi  Parkskylt 
Parklek

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Jazz Parkskylt 
Plaskdamm

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Gloster Parkskylt
Bollförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Haralson Parkskylt
Hundförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe