+46 (0) 8 26 87 48

Broschyrlådor / Parkskyltar / Anslagstavlor

Stort sortiment utav parkskyltar och broschyrlådor utformade för att passa olika platser och tillgodose behovet
i hela staden / kommunen.

Utrusta med olika parkskyltar för att hjälpa och informera allmänheten om platser och områden.
Broschyrlådor i olika storlekar efter behov. Perfekt att använda på platser där det finns en önskan om att
erbjuda besökare information.

 

Aurora Nyhet 2018
Anslagstavla 

   

Baldwin
Broschyrlåda 2x A4

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Baggetorp
Broschyrlåda 3x A4

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Bolero
Broschyrlåda 1x A5

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Bismark
Broschyrlåda 2x A5

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Boiken
Broschyrlåda 1x A4

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Birgit
Broschyrlåda 3x A5

För vägg / plank / staket / grind / stolpe

Fortune
Parkskylt - Hänvisningsskylt lekplats  

Plats gjutes

Seckel
Parkskylt - Hänvisningsskylt lekplats
 
Plats gjutes

Pixie
Parkskylt - Hänvisningsskylt lekplats  

Plats gjutes

Shadow
Parkskylt - Hänvisningsskylt lekplats 

För vägg / plank / staket / grind med distans

Kim 
Parkskylt - Gångvägvisning gator / torg / parker

Plats gjutes

Melrose 
Parkskylt - Meddelandetavla

Plats gjutes

Ruben 
Parkskylt - Stor informationstavla

Plats gjutes

Orin 
Parkskylt - Informationstavla

Plats gjutes

Winston 
Parkskylt - Historiska platser

Plats gjutes

Anna 
Parkskylt - Aktivitet / idrott

Plats gjutes

Frösåker 
Parkskylt - Allmän badplats

Plats gjutes

Gragg 
Parkskylt - Alkoholförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Renett 
Parkskylt - Hundrastgård

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Ramsta 
Parkskylt - Hundrastområde

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Aspa 
Parkskylt - Lekplats

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Kanzi 
Parkskylt - Parklek

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Jazz 
Parkskylt - Plaskdamm

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Gloster 
Parkskylt - Bollförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe

Haralson
Parkskylt - Hundförbud

För vägg / plank / staket / grind / trafikstolpe 60,3 / gatulyktstolpe 108 alt. egen stolpe