+46 (0) 8 26 87 48

Blästring

Det finns en hel del olika sätt att blästra på, och en metod är sandblästring, även kallad för torrblästring med sand.
Sandblästring används när någonting behöver rengöras på djupet.
Metoden används oftast efter produkter varmförzinkats då ytan får ett riktigt bra resultat vilket gör att lack och färg fäster väldigt bra.