+46 (0) 8 26 87 48

BERGVIK

   Underhållsfritt

 

 

 

 

Artikelnummer
2088
Stamskydd rund hög
2096 Stamskydd rund
extra hög 75 cm.
(Tillval)

 
 

Malus® Bergvik stamskydd är framtaget tillsammans med Stockholms Stads trädexperter. En riktlinje var att skyddet ska vara robust och ha en hållbar konstruktion för att klara tuff stadsmiljö och tåla en kraftig påkörning.

Resultatet blev detta diskreta stabila skydd som omsluter utan att dölja stammen och skyddar trädet med sin stilrena cirkelform. Omsorgsfullt valt material med den extra kvalitén och en slitstark ytbehandling för en lång livscykel. Hållbart mot yttre åverkan. Underhållsfritt.

Anpassade distanser för reglering av stamskydd. Gator / vägar har generellt några graders lutning. För att få en enhetlig och prydlig stads vy med vågräta stamskydd där man sliper olika platslösningar används med fördel anpassade distansringar och samtidigt bibehålls det estetiska. Varje ring reglerar 0,5 grader.


Stamskyddet används med fördel redan vid nyplantering eller för komplettering till större träd där skydd saknas eller skydd som blivit för små då trädet vuxit.

Träd som av någon anledning börjat luta/stödja sig mot sitt stamskydd t e x efter en påkörning skavas ofta pga. att många skydd är tillverkade av plattstål med vassa kanter. För att undvika sår där trädsjukdomar får fäste användes runda rör för att vara skonsammare och undvika "skavning" i trädstammen.

Önskar man varna bilister lite extra för att trädet och stamskyddet står där finns möjlighet att fästa reflexer.

Stamskyddet har fästen som passar till Cortland klassiskt markgaller men passar även till flertalet av de vanligast förekommande markgaller på marknaden.

 

Material / Ytbehandling / Färgkulör

Rostfritt Stål + Pulverlack (RF+PL) 
Underhållsfritt. Återvinningsbart. Bra miljöval. Lång livslängd.


Klassisk svart
RAL 9005

Fästelement
Högkvalitativt rostfritt A2 och VF

Tillval

Kundanpassad RAL färgkulör (TV-PL-Kulör)
Professionell pulverlack från världsledande aktören AkzoNobel.
Miljö & kostnadseffektiv.


Valfri RAL färgkulör

Tillval tillverkas på beställning. Leveranstid 3-8 veckor. Igångsättningskostnad och tillägg för ytbehandling tillkommer.

2096TV Extra hög. För spceiellt utsatta platser med behov av skydd på högre höjd.

Mått

Höjd: 65 cm
Yttermått: Ø70 cm
Innermått: Ø60 cm
Rör cc: 65 cm

Tillbehör

Malus Bergvik fäste T-form, passar markgaller med runt hål diameter Ø60 och Ø70 cm.
Art.nr.2087A

STANDARD - används i nya projekt eller vid ombyggnad.

Ett extra kraftigt T-format fäste konstruerat för att tåla extra tuffa påfrestningar. Används ihop med Malus Cortland klassiskt markgaller. Passar även till flertalet befintliga markgaller på marknaden. Att tänka på är att fästet kräver lite extra utrymme under markgallret och är därför lämpligt att använda i nya projekt där spelrum ges mellan markgaller och trädets planteringsyta. Rekommendation är att distansmåttet är på minst 10 cm räknat ifrån markgallrets undersida för att underlätta för montering. Detta fäste efterlämnar synligt endast bricka och bulthuvud på markgallrets ovansida. Levereras med tillhörande bultar.

Malus Bergvik fäste L-form, passar markgaller med runt hål diameter Ø60 och Ø70 cm.
Art.nr.2087B1

STANDARD - används i nya projekt eller vid ombyggnad samt till redan befintliga planteringar som har markgaller.

Ett kraftigt L-format fäste konstruerat för att tåla tuffa påfrestningar. Fästet är mer ekonomiskt fördelaktigt men utan att för det tumma på hållfastheten. Används ihop med Malus Cortland klassiskt markgaller. Passar även till flertalet befintliga markgaller på marknaden. Fästet passar bra att använda både i nya projekt men också till redan befintliga träd där spelrummet mellan markgaller och trädets planteringsyta är mycket begränsat. Rekommenderar är ett distansmått på mellan 2-8 cm räknat ifrån markgallrets undersida för att underlätta för montering. Levereras med tillhörande bultar.

Malus Bergvik fäste Easy Grip, passar markgaller med runt hål diameter Ø60 och Ø70 cm.
Art.nr.2087B2

STANDARD - används i nya projekt eller vid ombyggnad samt till redan befintliga planteringar som har markgaller.

Genialiskt fäste för den kräsne som vill montera på smidigast möjliga vis. Framtaget i samarbete med trädexpert. Fästet är konstruerat för att tåla tuffa påfrestningar. När delar är löst monterade justeras stamskyddet enkelt in och dras fast i markgalleret genom att endast behöva dras åt ovanifrån. (OBS! behövs inget mothåll ifrån undersidan). Används ihop med Malus Cortland klassiskt markgaller. Passar även till flertalet befintliga markgaller på marknaden. Fästet passar bra att använda både i nya projekt men också till redan befintliga träd där spelrummet mellan markgaller och trädets planteringsyta är mycket begränsat. Fästet behöver under markgallret endast 2 cm spelrum. Vi rekommenderar starkt detta fäste som är omtyckt av beställare och älskas av montörer. Levereras med tillhörande bultar.

Malus Bergvik fäste ihop med Sparreholm trädgropsram i stål.
Art.nr.2087C

STANDARD - används i nya projekt eller vid ombyggnad som en helhetslösning.

Ett mycket kraftigt specialformat fäste konstruerat för att tåla tuffa påfrestningar. Fästet används när Malus Bergvik stamskydd rund låg/hög skall appliceras på Malus Sparreholm trädgropsram i stål art.nr.2084A3VF. Fästet monteras fast i ramens demonterbara stödhållare. Lösningens fördel är att markgaller delar kan placeras var för sig löst i ramen utan bultning. Det möjliggör städning under genom att varje markgaller del då enkelt kan flyttas undan för rensning av ogräs samt rengöring av t.ex. cigarett fimpar. Medföljer speciella vibrations brickor som låser sig vid minsta vibration eller påkörning vilket förstärker konstruktionen vid en plötslig yttre åverkan. Används ihop med Malus Cortland klassiskt markgaller med yttermått 140x140cm och inner diameter 70 cm. Genom att ramen används är spelrummet redan tilltaget 20 cm mellan markgalleroch trädets planteringsyta. Efter montering går det bra att fylla upp ytterligare med "jord". Levereras med tillhörande bultar.

Malus Bergvik fäste jordankare.
Art.nr.2087D

STANDARD - används i nya projekt och vid ombyggnad samt till redan befintliga planteringar som inte har markgaller.

Ett kraftig jordankare att fästa i stamskyddet. Då våra städer har många träd som skall skyddas skulle det bli ekonomiskt ohållbart att skydda all träden med våra mesta avancerade skyddssystem och då kommer jordankare väl till pass att kunna kombinera med. En del träd står i rabatter och grönytor som inte är i den omedelbara riskzonen för en påkörning men ändå nära. Vid nyplanteringar kan rötter enkelt undvikas vid infästning av jordankaret dock bör man vara betydligt mycket varsammare som det skall användas till befintliga träd. Då bör man förstå hur just det trädets rotsystem normalt växer. Extra bra är om trädet redan står i en upphöjd rabatt med skyddande gatsten. Ett skydd av det här slaget klarar en lättare påkörning och hur stor beror på markens hållfasthet. Är det möjligt så rekommenderar vi att använda mindre papprör för att kunna förstärka med gjutning.

Extra distans ring (justera graderna för att parera gatans lutning) (art.nr.2087E)

Bergvik skylt med fäste för trafikskylt / parkerings skylt (art.nr.2089)

Reflexband gul, förtydliga för bilister (art.nr.205704)
Reflexband röd, förtydliga för bilister (art.nr.205705)
Reflexband vit, förtydliga för bilister (art.nr.205706)

GUIDE "IHOP KOPPLINGS SCHEMA BERGVIK STAMSKYDD RUND HÖG"

Montering / Fastsättning

Levereras i två delar med tillhörande fästen för enkel montering. Fästs i markgaller, ram eller "lös placering". Mindre volymer kan levereras omgående. Större volymer tillverkas på beställning.

Förslag efter utförd montering.
Nyplanterade träd med markgaller och stamskydd binds med svart kokossnöre till stamskyddet. 
Målet är att stammen ska kunna röra sig i vinden men inte så mycket att den slår i stamskyddet.

Använd bevattnings säck. Förslagsvis treegator 75L

 

Nedladdningar

malus_bergvik650_2d.dwg
malus_bergvik650_2d1.dwg
malus_bergvik650_2d2.dwg

Design / Tillverkning

Designad av EDGE och kvalitetstillverkad av Malus.
Handla av Malus och stöd svensk och europeisk småindustri.
Till största del används familjeföretag.

Användningsexempe l

En enkel form som passar i alla stadsmiljöer.

Underhåll och skötsel

Material
Rostfritt stål

Ytbehandling
Pulverlack

Vi reserverar oss för mått- och konstruktionsändringar som förbättrar produkterna. Produkten är upphovsrättsligt skyddad. I vissa fall mönsterskyddad och/eller patenterad.